Dr. Antonio Alcaraz

Cap del Servei d'Urologia i Trasplantament Renal a l'Hospital Clínic de Barcelona.

  • Urología

Demaneu visita

Professor Agregat d'Urologia al Departament de Cirurgia de la Universitat de Barcelona.

Pioner en el món en l'ús de tècniques de cirurgia
laparoscòpica i robòtica

Primera nefrectomia transvaginal del món (2007). 
Primera extracció transvaginal de ronyó per tumor
del món (2009).

Més de 500 operacions anuals durant més de 25
anys
. Fins al moment, realitzades més de 100 per orificis naturals.

· Autor de més de 170 publicacions científiques nacionals i internacionals i 17 capítols de llibres, i més de 500 ressenyes nacionals i internacionals.

· Membre del Comitè científic de la EAU (European Association of Urology) durant els últims 8 anys.

· Secretari de l'Associació Espanyola d'Urologia (AEU): 2008-2012

Notícies