Si tens algun dubte o vols parlar amb algun dels nostres especialistes de la Unitat d'Identitat de Gènere sense moure't de casa o si ets fora de Barcelona (Espanya), a través del següent enllaç pots sol·licitar una televisita per conference call.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Què és la transsexualitat?

La transsexualitat és una expressió de la identitat de gènere en la qual les persones es reconeixen a si mateixes com a pertanyents al gènere oposat a què se'ls va assignar en néixer en base a les seves característiques físiques.

Una persona transsexual és algú la identitat de gènere de la qual difereix de la que se li va atribuir en néixer segons les seves característiques biològiques. És important destacar que la transsexualitat no requereix necessàriament intervencions quirúrgiques o tractaments hormonals per ser vàlida; encara que moltes persones transsexuals opten per aquestes opcions per alinear el cos amb la identitat de gènere.

Dones transsexuals

Les dones transsexuals, també conegudes com a dones trans, són individus l'assignació dels quals de gènere en néixer es va basar en les seves característiques físiques masculines, però que s'identifiquen psicològicament i emocionalment amb el gènere femení.

Homes transsexuals

Els homes transsexuals, o homes trans, són persones a qui se'ls va assignar el gènere femení en néixer a causa de les seves característiques físiques femenines, però que s'identifiquen psicològicament i emocionalment amb el gènere masculí.

Requisits per a la cirurgia de confirmació de gènere

Qualsevol persona que vulgui seguir un procés de confirmació de gènere ha de complir una sèrie de requisits per a la cirurgia transgènere. Això és degut a que els canvis a què s'enfronta el o la pacient són irreversibles.

· Ser major d'edat

· És recomanable haver-se sotmès a un tractament hormonal, dirigit per un metge, per un període mínim de 6 mesos, abans de la cirurgia de confirmació de gènere, encara que no és un requisit indispensable, si la persona no desitja tractament hormonal o hi ha contraindicació mèdica per al mateix

· Signar un consentiment informat, del qual en pot demanar una còpia, on informa tant de la irreversibilitat com de les complicacions pròpies de la cirurgia

COM PODEM AJUDAR LES DONES TRANS?

Genitoplàstia Feminitzant (Vaginoplàstia) per inversió peneana

El procediment estàndard de la Genitoplàstia Feminitzant o vaginoplàstia és per inversió peneana. Aquest tipus de cirurgia d’afirmació de gènere consisteix a realitzar una neovagina que serà coberta aprofitant la pell invertida del penis i de l’escrot. L'objectiu de la vaginoplàstia és crear un complex genital tan femení com sigui possible tant des d'un punt de vista anatòmic com estètic i funcional.

MÉS INFORMACIÓ

Genitoplàstia Feminitzant (Vaginoplàstia) segons tècnica del penjall rectosigmoïdal pediculat

La Genitoplàstia Feminitzant o vaginoplàstia amb penjall rectosigmoïdal pediculat o còlon-vaginoplàstia és un procediment quirúrgic que consisteix a utilitzar una secció de l'intestí gruixut terminal (còlon sigmoide) per proporcionar una neovagina. Aquesta tècnica només es duu a terme en els casos en què no és possible la vaginoplàstia per inversió penenana. Això pot ser, o bé perquè el penis no té suficient pell, o perquè està circumcidat o per altres raons. En aquests casos la vaginoplàstia per inversió peneana no permetria una profunditat vaginal suficient i per això es recorre a la tècnica del penjall rectosigmoïdal pediculat.

MÉS INFORMACIÓ

Cirurgia estètica vaginal

La Genitoplàstia Feminitzant té com a objectiu aconseguir uns genitals femenins, no només des d'un punt funcional i anatòmic, sinó també des d'un punt de vista estètic.

Durant la intervenció en què es realitza la Genitoplàstia Feminitzant (ja sigui per inversió penejana o amb penjall rectosigmoïdal pediculat), el cirurgià realitzarà l'anomenada cirurgia d'estètica vaginal. Aquest tipus d'intervenció consisteix en el disseny i la construcció dels llavis menors, del clítoris i del caputxó de clítoris que cobreix aquest últim.

CIRURGIA DE FEMINITZACIÓ CORPORAL

Lipoescultura tridimensional

L'hormonació aconsegueix canvis al cos de la transsexual femenina que l'acosten a les formes de les dones biològiques però sense aconseguir-ho completament. El greix s'acumula de manera diferent en homes i dones biològiques. La lipoescultura tridimensional permet modelar el cos i donar-li les corbes pròpies del seu gènere. Així doncs, amb la lipoescultura eliminem aquells dipòsits de greix localitzats en zones específiques del cos: barbeta, papada, galtes, braços, contorns del pit, abdomen, natges, malucs, cuixes, panxells i turmells. La més habitual és la lipoescultura de cintura, que permet modelar les corbes de la dona transsexual per assemblar-les a la de la dona biològica.

MÉS INFORMACIÓ

Augment de mames o mamoplàstia d'augment

Tot i que l'hormonació ajuda notablement al creixement de les mames, moltes vegades aquest no és suficient o no resulta ser el desitjat per la pacient. En aquests casos es recomana un augment de mames (mamoplàstia d'augment) que es pot fer abans de la vaginoplàstia i que ajudarà a assumir el rol femení. La mamoplàstia d'augment o augment mamari és com es denomina la cirurgia que permet, gràcies a uns implants o pròtesis, engrandir el volum dels pits, donant-los alhora una forma estèticament femenina. Tot i que hi ha diferents vies per a la col·locació de l'implant -areola i solc mamari- la més utilitzada sol ser la de l'aixella. Les pròtesis utilitzades són d'última generació -de gel cohesiu de silicona d'alta qualitat- i actualment, les més segures que hi ha al mercat.

MÉS INFORMACIÓ

Abdominoplàstia o dermolipectomia

La dona transsexual pot tenir certa tendència a acumular greix a la zona abdominal. Aquest cúmul no s'elimina amb una dieta hipocalòrica ni amb exercici físic. De vegades a aquests dipòsits de greix se li suma una distensió dels músculs abdominals, cosa que accentua encara més la sensació de "ventre caigut". L'abdominoplàstia o cirurgia de l'abdomen és la tècnica quirúrgica que s'utilitza per eliminar l'excés de pell i greix de l'abdomen i millorar la silueta (sobretot la cintura). A més, també permet estirar els músculs de la paret abdominal.

MÉS INFORMACIÓ

Augment de glutis

És indiscutible que els homes i les dones biològics tenen la zona glútia diferent tant en forma com en volum. L'hormonació aconsegueix donar a la dona transsexual unes corbes més d'acord amb el seu gènere, però en alguns casos la forma final dels seus glutis no l'acaba de satisfer o no compleix amb les seves expectatives. La cirurgia plàstica ofereix la possibilitat d'augmentar els glutis, de donar-los volum o remodelar el contorn de la zona glutia en aquelles dones transsexuals que la tenen atrofiada. Aquesta intervenció es fa utilitzant uns implants, encara que, de vegades, també cal combinar-la amb una lipoescultura i remodelació de la zona, perquè el resultat sigui òptim.

MÉS INFORMACIÓ

CIRURGIA DE FEMINITZACIÓ FACIAL

Rinoplàstia feminitzant

La rinoplàstia o cirurgia per a la reconstrucció del nas és una intervenció que permet augmentar o reduir la mida del teu nas, canviant la configuració: forma del pont o de la punta; mida dels orificis nasals o l'angle comprès entre el nas i el llavi superior. També s'utilitza per corregir defectes de naixement o accidents així com problemes de respiració nasal. La rinoplàstia és una de les intervencions més comunes per feminitzar el rostre i actualment permet crear nassos totalment naturals i acords amb la nova harmonia del rostre. Gràcies a aquesta intervenció s'aconsegueix endolcir les faccions, donant una imatge més juvenil, amb uns trets més fins i femenins. Aquesta intervenció es pot fer tant abans com després de la vaginoplàstia.

MÉS INFORMACIÓ

Eliminació de la nou o tiroplàstia

Una de les intervencions més sol·licitades per les dones transsexuals, després de la vaginoplàstia i l'augment de mames, és la reducció de la nou d'Adam o eliminació del garganxó. La prominència d'aquest cartílag és característica dels homes biològics, per la qual cosa, en casos de prominència excepcional, és aconsellable fer aquesta intervenció abans de l'experiència de vida per poder-se adaptar millor. Tot i que l'elecció del tipus d'anestèsia dependrà de la valoració del cirurgià i el seu equip mèdic, la reducció de la nou d'Adam o la tiroplàstia es fa, en la majoria de casos, amb anestèsia local més sedació; i sol durar una hora al voltant.

MÉS INFORMACIÓ

Augment de pòmuls

L'augment de pòmuls és una intervenció destinada a augmentar, mitjançant una pròtesi, la mida dels pòmuls per crear una major harmonia tant a la cara com al perfil de la pacient. Aquesta operació se sol associar a la rinoplàstia, a la mentoplàstia, al lífting facial oa la blefaroplàstia. L'augment de pòmuls ajuda a endolcir les faccions, alhora que atorga a la cara de la pacient un aspecte més sensual i femení. A més, ajuda a ressaltar els ulls i la mirada de la pacient. L'augment de pòmuls o implants malars és una intervenció que generalment pot requerir anestèsia local o local amb sedació i la durada de l'operació oscil·la entre els 30 i els 45 minuts si no es combina amb altres operacions.

MÉS INFORMACIÓ

Mentoplàstia i perfil facial feminitzat

La mentoplàstia és una intervenció destinada a augmentar o disminuir la mida del mentó per crear una major harmonia tant a la cara com al perfil de la pacient. Aquesta operació se sol associar a la rinoplàstia. La mentoplàstia consisteix a implantar una pròtesi o lliscar un fragment d'os cap endavant per tal de projectar la barbeta o reduir l'os mandibular, en funció dels resultats que es vulguin aconseguir. Aquesta intervenció ajuda a endolcir el perfil, a ressaltar la boca i els llavis. A més, ajuda a donar unes faccions més femenines i equilibrades a aquelles pacients que tenen el mentó poc prominent en relació amb el nas i la resta de rostre o reduir el mentó a les pacients amb un os molt prominent.

MÉS INFORMACIÓ

Lifting facial feminitzant

Una de les intervencions que permeten modelar el rostre, i per tant donar-li trets més femenins, és sens dubte el lífting facial o ritidectomia. A més, també permet eliminar les arrugues facials donant a la cara un aspecte jove i clar. El lífting o la ritidectomia és un procediment destinat a elevar i tensar la pell facial i cervical amb l'objectiu de reduir els plecs i les arrugues. En pacients transsexuals, aquesta tècnica també es pot utilitzar per remodelar la cara atorgant-li trets més femenins.

MÉS INFORMACIÓ

¿Existe un LIFTING FACIAL SIN CIRUGÍA?

CIRURGIA DE FEMINITZACIÓ DE LA VEU

La feminització de la veu és un procés que té com a objectiu obtenir una veu amb les característiques d'una dona. Així doncs, el canvi de veu cap a una més femenina s'obté mitjançant cirurgia i logopèdia. Es tracta, doncs, d'un treball multidisciplinari d'Otorinolaringologia i Logopèdia.

Què és la feminització de la veu i com s’aconsegueix?

Pel que fa a les opcions de cirurgia de feminització de la veu, a barnaclínic+ realitzem dos tipus d'intervenció:

Glotoplastia de Wendler

Glotoplàstia de Wendler

La Glotoplàstia de Wendler és un tipus de tècnica quirúrgica de feminització de la veu que consisteix a ajustar la forma de la laringe perquè pugui emetre la veu de forma més femenina, tensant les cordes vocals i escurçant la longitud de la porció vibratòria de les mateixes.

Laser Assisted Voice Adjustment (LAVA)

Laser Assisted Voice Adjustment (LAVA)

Per aconseguir una feminització de la veu, es pot fer només una glotoplàstia de Wendler o es pot combinar amb un altre procediment anomenat LAVA, per les sigles en anglès (Laser Assisted Voice Adjustment). La tècnica LAVA consisteix a vaporitzar les cordes vocals amb làser per tensionar-ne la part vibratòria, aguditzant encara més la veu.

MÁS INFORMACIÓN

COM PODEM AJUDAR ELS HOMES TRANS?

Mastectomia de Masculinització

La mastectomia de masculinització és la tècnica quirúrgica mitjançant la qual es procedeix a extirpar el teixit glandular mamari. Aquesta intervenció té com a objectiu aconseguir un pit llis i simètric que resulti anatòmica i estèticament masculí.

Histerectomia i Annexectomia

La histerectomia i l'annexectomia és la tècnica quirúrgica mitjançant la qual es procedeix a extirpar la matriu i els ovaris. Aquesta intervenció té com a objectiu evitar l'efecte de les hormones femenines que produeixen els ovaris, així com les possibles malalties que es puguin assentar als genitals interns femenins, que semblen potenciar-se amb el consum d'hormones masculines. A més, suposa la base de la posterior cirurgia confimació de gènere.

MÉS INFORMACIÓ

Si ja tens clar que vols sotmetre't a un tractament d'afirmació de gènere o si simplement vols contactar amb el nostre equip d'experts de la Unitat d'Identitat de Gènere, ho pots fer a través del següent enllaç. Escriu-nos, explica'ns el teu cas i et proposarem la millor opció.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Històries barnaclínic+

T'acompanyem durant tot el procés

 • Idiomas transgenero

  Un gestor de pacients rebrà la teva sol·licitud i es posarà en contacte amb tu al teu idioma, en menys de 24 hores.

 • televisita

  Parlaràs per videoconferència amb què serà el teu cirurgià o amb l'equip que realitzarà la teva intervenció.

 • Viajar a Barcelona cirugía transgénero

  Planejarem el pla de tractament, el viatge i l'estada a Barcelona.

 • Geolocalize

  Organitzarem el viatge de la manera més còmoda per a tu, t'oferirem opcions d'allotjament a prop de l'hospital, al centre de Barcelona.

 • acompañamiento cirugía transgénero

  Durant tot el procés el nostre equip estarà a la teva disposició per acompanyar-te i respondre en el teu idoma a qualsevol dubte.

 • Citas cirugía transgénero

  Un cop intervingut, seguirem a la teva disposició i farem un seguiment periòdic.

M’INTERESSA

Rep el teu pla de tractament en 48h


CONTACTE

* Els camps són obligatoris

Contacta'ns, et podem ajudar