Blog de Otorrinolaringología

Programar visita

Blog de Otorrinolaringología

@barnaclinic

31 març, 2021

Què és la feminització de la veu i com s’aconsegueix?

La feminització de la veu engloba tots els processos necessaris per obtenir una veu amb característiques atribuïbles a la d’una dona, que s’apliquen en el trànsit de la confirmació de gènere. La feminització de la veu s’obté mitjançant procediments quirúrgics i logopèdia. Aquest procés sol estar dirigit per un equip conformat per otorinolaringòlegs i logopedes. La veu en la dona transgènere resulta essencial per connectar de forma coherent l’aspecte exterior amb la seva personalitat.

Com s’aconsegueix feminitzar la veu d’un home?

Tots som capaços d’identificar una veu femenina o masculina sense necessitat de veure la persona. Això és així per les qualitats pròpies de la veu. La veu femenina posseeix diverses qualitats específiques pel que fa a agudesa, timbre, modulació, intensitat, gestualitat i fins i tot vocabulari, que ens fan assignar-la ràpidament al gènere femení. Per tal motiu, resulta imprescindible treballar tots els aspectes de manera coordinada amb l’ajuda d’un equip expert. L’otorinolaringòleg, mitjançant cirurgia, aconsegueix un augment en l’agudesa vocal. El logopeda, per la seva banda, treballa amb la pacient la resta de trets per assolir l’objectiu.

VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA CONFIRMACIÓ DE GÈNERE A BARNACLÍNIC+?

M’INTERESSA

En què consisteix el procés de feminització de la veu?

El procés de feminització vocal consta de 5 etapes diferenciades:

1. Examen vocal: En l’inici del procés de feminització de la veu es porta a terme una visita en la qual es realitzen totes les exploracions per obtenir una anàlisi completa de la veu.

2. Logopèdia preoperatòria: A continuació, es realitzen sessions repetides de logopèdia que busquen modificar patrons respiratoris, d’entonació, articulació i inflexió de la veu. També es busca feminitzar emissions espontànies com el riure, falques o la tos.

3. Cirurgia i postoperatori recent: Existeixen diverses tècniques descrites per a feminitzar la veu. Al Servei d’Otorinolaringologia de barnaclínic+ actualment feminitzem la veu mitjançant dues tècniques que busquen augmentar l’agudesa (freqüència fonamental). Una és la Glotoplàstia de Wendler i l’altra coneguda per les seves sigles LAVA (Laser-Assisted Voice Adjustment). Un cop realitzada la cirurgia, la pacient haurà de fer repòs vocal absolut (no parlar o xiuxiuejar) durant els primers 10 dies perquè la cicatrització sigui òptima.

Dr. Eduardo Lehrer - Feminització de la veu“Al Servei d’Otorinolaringologia de barnaclínic+ actualment feminitzem la veu mitjançant dues tècniques quirúrgiques: la Glotoplàstia de Wendler i la LAVA (Laser-Assisted Voice Adjustment)”

Dr. Eduardo Lehrer – Otorrinolaringòleg

4. Logopèdia postoperatòria: Un cop realitzada la cirurgia de feminització de la veu, es torna a treballar amb la logopeda  per a consolidar els resultats obtinguts fins al moment. Es realitza un acompanyament en l’adaptació i reconeixement de la nova veu, i s’ajuda a la recuperació de la fisiologia de les cordes vocals.

Dr. Marta Jordana - Logopeda“Al Servei de Logopèdia de barnaclínic+ es realitzen sessions de treball vocal per feminitzar la veu i s’acompanya en el procés pre i post operatori quan es du a terme la intervenció quirúrgica”

Dra. Marta Jordana – Logopeda

5. Seguiment: Amb el temps, i de forma periòdica, es registren els canvis obtinguts i es portarà un control de la pacient.


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. EDUARDO LEHRER (OTORINOLARINGÒLEG)?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

VOLS CONTACTAR AMB LA DRA. MARTA JORDANA (LOGOPEDA)?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella