Vols sol·licitar un diagnòstic precoç del càncer de mama o vols contactar amb el nostre equip de professionals?

SOL·LICITAR CITA

Què puc fer per prevenir el càncer de mama?

La major part dels tumors de mama té un origen esporàdic, és a dir, a l'origen intervé en gran mesura l'atzar. Només en un 5-10% dels casos tindran un origen hereditari. No obstant això, hi ha determinats factors que poden fer que la probabilitat de tenir la malaltia sigui més gran. Aquests són els anomenats factors de risc.

Aquestes són algunes de les coses que es poden fer per reduir el risc de càncer de mama:

· Evitar el sobrepès i l'obesitat així com el sedentarisme a les dones postmenopàusiques.

· Un patró de dieta mediterrània, rica en fruita, vegetals i peix, també ajuda a reduir el risc.

· Una ingesta reduïda d'alcohol.

· En dones portadores d'una mutació de risc pel càncer de mama es recomana la mastectomia profilàctica bilateral com a mesura preventiva, ja que en aquestes dones el risc de patir un càncer de mama al llarg de la vida és entre el 50 i el 85%.


En què consisteix el diagnòstic precoç del càncer de mama?

El diagnòstic precoç fa referència a detectar el càncer de mama en la fase inicial, quan encara no han aparegut els símptomes o signes. Aquest és l’objectiu dels programes de cribratge poblacional, mitjançant els quals es realitzen proves de forma periòdica a la població sana amb la intenció de detectar el càncer de mama en estadis inicials.

És possible detectar una alteració sospitosa de ser un càncer de mama a través de dos mitjans principalment:

Autoexploración de mama

Autoexploració mamària

Tot i tenir una baixa sensibilitat, tant quan la realitzen les pròpies pacients com els professionals, està recomanat realitzar una palpació després de la menstruació de manera concèntrica per poder detectar qualsevol alteració de la consistència, dolor o embalums. Davant l'aparició de qualsevol símptoma cal consultar el ginecòleg.

Mamografía

Mamografia

La mamografia és una prova d'imatge ideal per a l'estudi de la majoria de patologies de la glàndula mamària. És una radiografia d'alta definició, que fa servir raigs X en dosis molt baixes. La mamografia digital ofereix imatges de qualitat òptima i permet reduir la quantitat de radiació que rep la pacient.


Quan es detecta qualsevol alteració sospitosa, cal accedir a un altre tipus de proves que poden ajudar al diagnòstic.

Altres proves d'imatge

Ecografia

Ecografia

L'ecografia és una tècnica complementària de gran utilitat en el diagnòstic de càncer de mama. És especialment útil per a la valoració de l'estat dels ganglis.

Resonancia magnética

Ressonància magnètica

És una tècnica obligada davant la sospita de càncer de mama. En una prova amb una alta sensibilitat i que permet, a través de la utilització de gadolini com a contrast, valorar de forma completa la mama i descobrir lesions que hagin pogut passar desapercebudes a la mamografia. És especialment útil en les pacients amb mames denses. S'ha de fer davant de qualsevol pacient amb sospita de càncer de mama i en totes les pacients que s'hagin de sotmetre a tractament quimioteràpic abans de la cirurgia.

PROVES I PREU A BARNACLÍNIC+

Qui s'ha de considerar fer les proves per detectar el càncer de mama?

Actualment hi ha programes de cribratge ben establerts per facilitar el diagnòstic precoç del càncer de mama. A Espanya considerem que han de fer un cribratge del càncer de mama aquests dos grans grups:

· Totes les dones a partir dels 50 anys i fins als 69 haurien de realitzar-se una mamografia cada dos anys

· Població de risc, bé perquè són portadores d'algunes mutacions genètiques, bé perquè tenen una alta càrrega de malaltia familiar. En aquests casos s'accedeix a programes específics

Tractament i pronòstic del càncer de mama

Per confirmar el diagnòstic de càncer de mama cal fer una biòpsia del teixit. El conjunt dels resultats obtinguts per les diferents proves realitzades ajudarà a prendre decisions per prescriure un tractament o un altre. Aquest tractament és multimodal en el cas del càncer de mama i es basa en la cirurgia, la radioteràpia i els tractaments sistèmics.

Les possibilitats de curació dels càncers de mama que es detecten a la seva etapa més precoç són pràcticament del 100%. A la malaltia infiltrant, l'extensió o estadi al diagnòstic és un factor pronòstic molt important. En general, com més aviat es faci el diagnòstic, més probable serà la curació de la malaltia.

Necessita consell mèdic sobre el diagnòstic precoç de càncer de mama, però no és a Barcelona o no es pot desplaçar? Si ho desitgeu, els nostres professionals us atendran per vídeo conferència, sense moure's de casa.

SOL·LICITAR TELEVISITA

El diagnòstic precoç del càncer de mama en dades

· El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones.

· El càncer de mama suposa prop del 29% del total de càncers en les dones i la primera causa de mort per càncer a Espanya entre elles.

· Cada any es diagnostiquen més de 35.000 càncers de mama entre les dones del nostre país.

· Només en un 5-10% dels casos tindran un origen hereditari.

· Les possibilitats de curació dels càncers de mama que es detecten a la seva etapa més precoç són pràcticament del 100%.BLOG

 • barnaclínic+ incorpora los programas de diagnóstico precoz del cáncer de próstata y el de mama

  El cáncer es una de las enfermedades más frecuentes. Los grandes avances de la Medicina de los últimos años han permitido mejorar la supervivencia de esta enfermedad. Sin embargo, en la actualidad sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Uno de los factores decisivos para un buen pronóstico es el grado de […]

  Llegir más

 • barnaclínc+ pone en marcha su unidad de Revisiones Médicas

  Un diagnóstico precoz suele ser siempre sinónimo de un mejor pronóstico. Tanto porque la patología no se ha desarrollado como para causar daños irreparables como porque en fases más tempranas es posible utilizar tratamientos menos agresivos que supongan una mejor y más rápida recuperación. Los chequeos médicos suponen una herramienta de gran utilidad para todo […]

  Llegir más

 • La biopsia líquida demuestra su utilidad en el análisis del cáncer

  Uno de los grandes retos en el tratamiento del cáncer es su heterogeneidad. Los tumores pueden presentar diferentes mutaciones y cambiar a lo largo del tiempo, lo que hace que no todos los tratamientos sean eficaces o que se generen resistencias. Por eso es preciso realizar seguimientos que permitan identificar los cambios que se van […]

  Llegir más