El cansament, la manca d'aire o els batecs irregulars NO són signes de l'edat. Podria estar patint una malaltia d'una vàlvula cardíaca sense saber-ho. Si ha notat algun d'aquests símptomes, posi’s en mans dels nostres professionals

DEMANAR CITA

Tipus de malalties valvulars

Hi ha dos tipus de valvulopaties que afecten de diferent forma el correcte flux sanguini.

Regurgitación valvular

Insuficiència o regurgitació valvular

La insuficiència és un tipus de malaltia valvular caracteritzada per reflux de sang en sentit contrari. En lloc de fluir de forma unidireccional, la sang es filtra a través de la vàlvula, produint una insuficiència cardíaca. Davant la pèrdua de flux sanguini, el cor ha de fer un sobreesforç, produint-se amb el temps la seva dilatació i pèrdua de força.

Estenosis valvular

Estenosi valvular

De vegades, la vàlvula pot presentar una incapacitat per obrir-se prou, impedint el correcte flux de sang. Això pot succeir degut a un engrossiment de les vàlvules cardíaques, a un enduriment, o a una calcificació. La reducció del pas del flux sanguini fa que el cor hagi de fer un esforç més gran i, com en el cas anterior, que amb el temps s'engreixi i perdi força.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’ESTENOSI VALVULAR


Causes de les valvulopaties

Les malalties valvulars poden aparèixer amb el naixement o poden ser degudes a una infecció, un infart o aparèixer com a conseqüència d'una malaltia o una lesió a la mateixa vàlvula. Actualment, la causa principal de valvulopatia és la degeneració valvular i està estretament relacionada amb l'edat.

- Febre reumàtica

Fa anys, la febre reumàtica era la primera causa de valvulopatia. Es tracta d'una malaltia immunitària que es pot presentar després d'una infecció per estreptococs (faringitis estreptocòccica, escarlatina...).

- Endocarditis infecciosa

A l'endocarditis infecciosa, un microorganisme produeix una inflamació del revestiment valvular i de l'endocardi. La resposta immunitària per controlar la infecció pot provocar alteracions en el funcionament valvular que degenerin en valvulopaties.

- Altres causes

Hi ha altres causes de malaltia valvular relacionades amb la malaltia coronària (manca de reg al múscul del cor). També hi podem trobar valvulopaties produïdes per una malformació congènita d'alguna de les vàlvules. Finalment, de vegades, és difícil identificar la causa de la malaltia valvular.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE CAUSES I FACTORS DE RISC DE LES VALVULOPATIES


Símptomes de la Malaltia Valvular

Moltes vegades, els pacients que pateixen una malaltia valvular no presenten cap símptoma. Els símptomes de les valvulopaties solen aparèixer de forma progressiva i la seva forma més evident és la insuficiència cardíaca: manca d'aire i dificultat per respirar, sensació de cansament i inflor o edemes de cames i turmells…

En casos d'estenosi de la vàlvula aòrtica, en fer esforços, poden aparèixer símptomes d'inestabilitat, pèrdua de coneixement o síncope, així com dolor al pit.

Els signes de valvulopatia més evidents són el buf cardíac i l'arítmia. El buf cardíac és un soroll característic produït per la turbulència de la sang en passar per la vàlvula afectada. Pel que fa a l'arítmia, és el trastorn de la freqüència cardíaca produït com a conseqüència del mal funcionament valvular. funcionamiento valvular.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS SÍMPTOMES DE LES VALVULOPATÍES


Diagnòstic de les Malalties Valvulars

El diagnòstic de la valvulopatia es fa mitjançant la visita i es confirma amb les proves d'imatge. En una primera visita, el professional de cardiologia detectarà la presència d'una bufa auscultant el pacient. A continuació, per confirmar la presència d’una valvulopatia, realitzarà unes proves d’imatge que permeten detectar les conseqüències de la presència d’una malaltia valvular.

Les proves de diagnòstic de les malalties valvulars són:

Ecocardiograma

Ecocardiografia

L'ecocardiografia consisteix en una prova d'imatge per ultrasons, per tant, no emet radiació. Amb l'ecocardiografia es poden identificar les vàlvules afectades i la gravetat de l'afectació. A més, permet identificar el millor tractament en funció de la conformació, la fisiologia i el funcionament del cor.

Electrocardiograma

Electrocardiograma

En el diagnòstic de les valvulopaties, l'electrocardiograma permet monitoritzar el ritme cardíac i confirmar-ne el funcionament correcte o la presència d'alguna arítmia.

Cateterismo

Cateterisme

El diagnòstic d’una malaltia valvular mitjançant les proves anteriors podria indicar la conveniència per al pacient d’una intervenció. En aquest cas, es farà un cateterisme cardíac per al diagnòstic d'una possible malaltia associada de les artèries coronàries. Aquesta prova consisteix en la introducció de líquid de contrast a l'artèria coronària, a través d'un catèter col·locat al braç.

TAC

TAC

Com en el cas anterior, si, després del diagnòstic d’una valvulopatia, es dedueix la conveniència d’una intervenció però es considera que la probabilitat de malaltia coronària és baixa, es realitzarà un TAC. D'altra banda, si se sospita una possible malaltia de l'artèria aorta, també es farà un TAC toràcic.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL DIAGNÒSTIC DE LES VALVULOPATÍES


Tractament de les malalties valvulars

El tractament de les malalties valvulars en fases inicials és farmacològic i té com a objectiu millorar els símptomes derivats. Quan apareixen els símptomes, o segons els resultats de les proves de diagnòstic, es procedirà a la reparació o al recanvi de la vàlvula afectada. La intervenció escollida dependrà de cada cas, amb la cirurgia com a tractament d'elecció en molts casos i la intervenció percutània o intervencionista com a opció menys invasiva i també d'elecció en alguns casos.

Tratamiento farmacológico

Tractament farmacològic de les valvulopaties

No hi ha cap tractament farmacològic que guareixi la malaltia valvular. La medicació per a les valvulvopaties té com a objectiu reduir la simptomatologia, reduir l'esforç i regular el ritme del cor. El tractament mèdic de la valvulopaties pot ser a base de fàrmacs per controlar la tensió arterial, tractament diürètic per controlar la retenció de líquids o tractament anticoagulant oral o per regular el ritme cardíac si la malaltia valvular s'associa a una arítmia.

Valvulopatías

Intervencions percutànies per a les valvulopaties

Els dos principals tractaments percutanis de les valvulopaties són la TAVI o reemplaçament valvular aòrtic percutani, per a l'estenosi aòrtica, i la reparació mitral percutània vora a vora per a la insuficiència mitral.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA TAVI

Cirugía Valvulopatía

Tractament quirúrgic de les valvulopaties

Davant de la necessitat d'una intervenció quirúrgica per tractar una malaltia valvular, la primera opció és la reparació, sempre que sigui possible. La reparació valvular ajuda a preservar la funció cardíaca i evita les complicacions derivades de l’ús de pròtesis.

No obstant això, en alguns casos de valvulopatia caldrà el reemplaçament valvular. Per això, es poden fer servir pròtesis biològiques, mecàniques, sense sutura i sense suport o homoempelts. El cirurgià cardiovascular decidirà la vàlvula que ajusti millor el pacient, el tipus de valvulopatia i l'estat de la malaltia valvular.

Robotica valvulopatía

Cirurgia Mínimament Invasiva i Cirurgia Robòtica

Les intervencions quirúrgiques es poden fer per via convencional (esternotomia) per cirurgia minimament invasiva. La cirurgia cardiovascular mínimament invasiva o Port Access és un tipus d'intervenció que permet la reparació valvular i el tractament de les valvulopaties a través de mini-incisions entre les costelles. Gràcies a l'ús d'instruments endoscòpics i càmeres torocoscòpiques s'evita dividir l'estern i mantenir així la integritat de la caixa toràcica. A més, el nostre centre ha estat el primer a Espanya en fer aquest tipus de cirurgia amb l'assistència d'un sistema robòtic. La unió de les tècniques mínimament invasives amb l'ús del robot garanteixen els mateixos resultats que la cirurgia convencional, un resultat estètic millor, menys complicacions i una millor i més ràpida recuperació.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE CIRURGIA PORT ACCESS

MÉS INFORMACIÓ SOBRE CIRURGIA ROBÒTICA CARDIOVASCULAR

En què consisteix el diagnòstic i tractament de les valvulopaties a barnaclínic+?

DETECCIÓ

A la primera visita, el professional de cardiologia que el visiti recollirà la seva història clínica, anamnesi i antecedents familiars i definirà el seu procés de diagnòstic. Li concertarà una següent cita en què li realitzaran les proves indicades per al seu cas.

DIAGÒSTIC

Posteriorment, se li realitzarà una ecocardiografia, un electrocardiograma i, si cal, un TAC i/o cateterisme. Tot això depenent del seu cas concret, podent afegir altres proves o adaptar el procés segons el criteri del professional que el segueixi.

TRACTAMENT

Si calgués, se'l citaria per realitzar la intervenció per reparar la seva valvulopatia, sigui de forma intervencionista, sigui mitjançant cirurgia. Si no calgués una intervenció, se li pautarien visites de seguiment per controlar la seva malaltia valvular i adaptar el tractament mèdic.

SEGUIMENT

Després de la intervenció o si presenta una valvulopatia en un estadi inicial, se li pautaran visites de seguiment i control, així com proves regulars. Un equip mèdic d'experts en el diagnòstic i la prevenció de les malalties valvulars el seguirà en tot moment.

El cansament, la manca d'aire o els batecs irregulars NO són signes de l'edat. Podria estar patint una malaltia d'una vàlvula cardíaca sense saber-ho. Si heu notat algun d'aquests símptomes, poseu-vos en mans dels nostres professionals

DEMANAR CITA

Blog

 • Cirurgia robòtica cardíaca: Què és i quins són els seus beneficis?

  Des de fa uns dies, el Grup Hospital Clínic de Barcelona és el primer d’Espanya a realitzar intervecions de cirurgia robòtica cardíaca. Aquest tipus de cirurgia cardiovascular mínimament invasiva està assistida per un sistema robòtic Da Vinci que permet realitzar les intervencions de manera molt menys invasiva. Això suposa un millor resultat estètic per al pacient, menys complicacions i una millor i més […] La entrada Cirurgia robòtica cardíaca: Què és i quins són els seus beneficis? aparece primero en Blog de Cardiología y Cirugía Vascular.

  Llegir més

 • Cirurgia Port Access: LA cirurgia cardiovascular mínimament invasiva

  POST DEL DR. DANIEL PEREDA La cirurgia Port Access (o també coneguda com Thru-Port o HeartPort) són un conjunt d’estratègies tècniques i materials específicament dissenyades per a realitzar intervencions quirúrgiques cardíaques d’una manera mínimament invasiva. La cirurgia Port Access permet evitar l’agressió que suposa la cirurgia cardíaca convencional ja que és molt menys traumàtica. EN QUÈ CONSISTEIX LA CIRURGIA PORT ACCESS? La cirurgia Port Access es realitza mitjançant una […] La entrada Cirurgia Port Access: LA cirurgia cardiovascular mínimament invasiva aparece primero en Blog de Cardiología y Cirugía Vascular.

  Llegir més

 • Estenosi aòrtica: Causes, diagnòstic i opcions de tractament

  POST DEL DR. MANUEL CASTELLÁ La vàlvula aòrtica és una de les quatre vàlvules del cor. A través d’ella, el cor impulsa la sang a totes les artèries del cos. Per funcionar bé ha d’obrir-se totalment perquè la sang flueixi sense dificultat quan el cor es contreu. Quan el cor es relaxa, ha de tancar-se completament perquè la sang es mantingui […] La entrada Estenosi aòrtica: Causes, diagnòstic i opcions de tractament aparece primero en Blog de Cardiología y Cirugía Vascular.

  Llegir més