Normalment, el cor és capaç de bombar sang cap al cos sense treballar més àrduament del necessari, gràcies al sistema elèctric que garanteix que es contregui (comprimeixi) de manera ordenada. Quan es presenta una arítmia, els seus batecs cardíacs poden ser: massa lents (bradicàrdia), massa ràpids (taquicàrdia), irregulars.

Definición

És un trastorn de la freqüència cardíaca, com batecs massa ràpids (taquicàrdia), massa lents (bradicàrdia) o amb un patró irregular. La causa més freqüent de les arítmies és l'alteració de les artèries que irriguen el cor, el mal funcionament de les vàlvules i la insuficiència cardíaca. Però també poden presentar-se sense que hi hagi una anomalia cardíaca, per excessiu consum substàncies o fàrmacs com la cafeïna, amfetamina o també per causes com l'estrès o l'abús o mala pràctica de l'exercici o esport.

Diagnóstico

Per elaborar un diagnòstic preliminar cal analitzar els símptomes: freqüència dels batecs, si són regulars o irregulars i la seva durada. Els símptomes poden ser molt lleus o en alguns casos poden ser greus o fins i tot potencialment mortals. Alguns d'aquests símptomes són el dolor toràcic, els marejos i desmais, les palpitacions o la dificultat per respirar.

Tratamiento

En el cas dels problemes coronaris que causen arítmies són tractats amb una angioplàstia o bypass. Quan una arítmia és seriosa, es requereix d'un tractament urgent per restablir el ritme normal, com una teràpia de xoc elèctric (desfibril·lació o cardioversió), implantació d'un marcapassos temporal per interrompre l'arítmia a través de medicaments intravenosos.