Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

Programar visita

Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

@barnaclinic

5 setembre, 2018

Estenosi aòrtica: Causes, diagnòstic i opcions de tractament

Estenosis Aórtica

POST DEL DR. MANUEL CASTELLÁ

La vàlvula aòrtica és una de les quatre vàlvules del cor. A través d’ella, el cor impulsa la sang a totes les artèries del cos. Per funcionar bé ha d’obrir-se totalment perquè la sang flueixi sense dificultat quan el cor es contreu. Quan el cor es relaxa, ha de tancar-se completament perquè la sang es mantingui en les artèries i no reflueixi cap enrere. Com totes les vàlvules, pot fallar perquè no s’obri bé: estenosi; o perquè no es tanqui bé: insuficiència. En ocasions, la vàlvula ni obre ni tanca bé, en el que anomenem doble lesió: estenosi i insuficiència. En el post d’avui, ens centrarem en la primera malaltia valvular, l’estenosi aòrtica.

CAUSES D’ESTENOSI AÒRTICA

Són diverses les causes que la vàlvula aòrtica es faci rígida, es calcifique i es converteixi en estenòtica. La més freqüent és l’edat, però també vàlvules amb defectes congènits (vàlvula bicúspide) o febre reumàtica en la infància, entre les més freqüents.

DIAGNÒSTIC DE L’ESTENOSI AÒRTICA

En tots els casos és un procés molt lent en el qual el pacient no té cap símptoma fins que l’estenosi aòrtica es fa severa. Usualment, durant aquest procés, només es detecta un buf cardíac a l’auscultació, acabant-se de confirmar el diagnòstic mitjançant ecocardiografia.

TRACTAMENT DE L’ESTENOSI AÒRTICA MODERADA

Lamentablement, no hi ha tractament mèdic, ni dietes, ni hàbits saludables que puguin impedir la progressió de la malaltia. Quan es detecta i es confirma una estenosi aòrtica en grau lleuger o moderat, cal realitzar un seguiment cardiològic almenys un cop l’any, mitjançant visita mèdica per confirmar que no apareixen símptomes i realitzar una ecocardiografia.

SÍMPTOMES DE L’ESTENOSI AÒRTICA SEVERA

Amb els anys, l’estenosi aòrtica pot fer-se severa. En aquests casos, el pacient ja sol presentar símptomes.Tres són els principals: dispnea, dolor toràcic i síncopes (pèrdues de coneixement). La dispnea es caracteritza per una sensació de manca d’aire o dificultat respiratòria en realitzar exercicis com ara pujar costes o escales.Pot acompanyar-se de dolor opressiu al pit durant els esforços. En pacients amb una estenosi evolucionada,poden presentar-ocasionals pèrdues de consciència molt aparatoses, caient a terra i despertant més tard sense seqüeles.

QUÈ FER DAVANT D’UNA ESTENOSI AÒRTICA SEVERA?

En termes generals, en els pacients amb estenosi aòrtica severa s’ha de substituir la vàlvula per una pròtesi, no hi ha possibilitat de reparació valvular . Existeixen diferents tipus de pròtesis aòrtiques i vies d’implantació. Un cirurgià amb experiència haurà de valorar cada cas i proposar al pacient l’opció de tractament més segura, eficaç i menys invasiva possible.

Dr. Manuel Castellà“En termes generals, en els pacients amb estenosi aòrtica severa s’ha de substituir la vàlvula per una pròtesi, no hi ha possibilitat de reparació valvular “

Dr. Manuel Castellà

TIPUS DE PRÒTESIS AÒRTIQUES

Les pròtesis aòrtiques són de dos tipus: mecàniques o biològiques.

Pròtesis aòrtiques mecàniques

Les pròtesis mecàniques duren tota la vida sense degradar-se, però necessiten un tractament anticoagulant de per vida (Sintrom ®). El tractament anticoagulant és oral, precisa de controls a mínim un cop al mes, i pot condicionar l’estil de vida dels pacients en no poder estar exposats a cops o talls.

Pròtesis aòrtiques biològiques

Les pròtesis biològiques no necessiten cap tractament anticoagulant o de cap altre tipus. Solen ser de teixits naturals de vedella o porc i, per tant, amb el temps arriben a degradar-se. Es considera que solen durar entre 15 i 20 anys quan s’implanten en pacients amb edats superiors als 65 anys. En pacients joves solen durar menys de 15 anys. Es considera la pròtesi biològica la millor per a pacients per sobre dels 65 anys, o pacients més joves que no vulguin / puguin prendre anticoagulants. Com per exemple atletes que practiquen esports de contacte, noies joves que vulguin tenir fills, professions de risc (bombers, policies, etc) …

OPCIONS DE TRACTAMENT PER L’ESTENOSI AÒRTICA SEVERA

Per dur a terme la substitució valvular, hi ha bàsicament dues opcions: la cirurgia, fins fa poc l’única opció; o l’implant a través d’un catèter (Tavi o TAVR).

  Cirurgia de substitució valvular aòrtica

Com hem dit, fins fa poc, la cirurgia era l’única opció de tractament. Actualment, aquesta operació es realitza per una incisió de 8 centímetres a través d’una mini-esternotomia i té molt bons resultats en centres com el nostre, amb alta experiència.

Substitució valvular aòrtica per catèter (Tavi, TAVR)

Una altra opció cada vegada més utilitzada per a la substitució valvular aòrtica és l’implant d’una pròtesi a través d’un catèter en l’artèria femoral sense obrir el tòrax. Per fer-la, les artèries femorals han de tenir el calibre suficient per poder pujar la pròtesi a través d’elles. És el que anomenem TAVI (Transvalvular Aortic valve implantation) o TAVR (Transvalvular Aortic valve replacement). Les pròtesis utilitzades en aquesta tècnica són sempre biològiques i difícilment es poden canviar un cop es degraden. Per tant, se solen indicar en pacients majors o d’alt risc per a cirurgia.


Si a vostè li han diagnosticat una estenosi aòrtica, pot consultar amb el Dr. Manuel Castellá per a una segona opinió i opcions de tractament, ja siguin per via mini-invasiva o percutània.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. MANUEL CASTELLÀ?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella