Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

Programar visita

Blog de Cardiología y Cirugía Vascular

@barnaclinic

18 abril, 2019

Cirurgia cardiovascular mínimament invasiva explicada pas a pas

POST DEL DR. DANIEL PEREDA

En anteriors posts hem explicat què és la Cirurgia Port Access, en concret, i els beneficis que ofereix la cirurgia cardiovascular mínimanete invasiva , en general. A l’entrada d’avui expliquem, pas a pas, en què consisteix i com es realitza una cirurgia cardiovascular mínimament invasiva utilitzant la tècnica Port Access.

Posts relacionats:

Pas 1 – Tota la cirurgia a través d’una petita incisió

Aquest tipus de cirurgies es realitzen sota anestèsia general, en un quiròfan especialment equipat per a la cirurgia cardíaca endoscòpica . Tota la cirurgia cardiovascular mínimament invasiva la realitzem a través d’una petita incisió (uns 3-4cm) al costat dret del tòrax, entre les costelles. En alguns pacients podem fins i tot realitzar-la mitjançant una incisió al voltant de l’arèola dreta.

Pas 2 – Ciruculación extracorpòria, cardioplegia i reparació intracardíaca

Per poder obrir el cor i realitzar la intervenció intracardíaca, cal connectar el pacient a un sistema de circulació extracorpòria, que farà les funcions del cor i dels pulmons durant part de la intervenció. Això ho fem, en aquest tipus d’intervencions, col·locant unes cànules a la vena i artèria femorals del costat dret, a la regió inguinal. Un cop el pacient es troba en circulació extracorpòria, cal aturar l’activitat cardíaca. Per a això, s’administra una solució especialment desenvolupada parell aquesta finalitat, anomenada cardioplegia.

Posteriorment, podem obrir la càmera cardíaca a la qual necessitem accedir en cada cas concret i realitzar les maniobres necessàries per solucionar el problema del pacient.

Pas 3 – Recuperació de l’activitat cardíaca i cessament de la circulació extracorpòria

Un cop completada la reparació intracardíaca, el cor torna a tancar-se i es torna a perfondre amb la sang del pacient, recuperant progressivament la seva activitat i el seu normal funcionament. Un cop recuperada l’activitat cardíaca normal, es procedeix a desconnectar al pacient de la circulació extracorpòria i a retirar totes les cànules que hem utilitzat durant el procediment.

Pas 4 – Drenatge

Típicament, deixem un petit tub de drenatge a l’interior de la cavitat toràcica per poder evacuar l’aire i restes hemàtics després de la intervenció i procedim a despertar el pacient. Aquest tub de drenatge habitualment es retira després d’un o dos dies després de la intervenció.

Pas 5 – UCI de cirurgia cardíaca i sala d’hospitalització

Després de la intervenció, el pacient és traslladat a la nostra unitat de cures intensives de cirurgia cardíacaon sol romandre durant les primeres 24 hores del postoperatori abans de ser traslladat a la sala d’hospitalització.

Pas 6 – Alta

El més habitual és que el pacient pugui ser donat d’alta al seu domicili entre 3 i 5 dies després de la intervenció.


POSTOPERATORI DE LA CIRURGIA CARDIOVASCULAR MÍNIMAMENT INVASIVA VS CIRURGIA CARDIOVASCULAR CONVENCIONAL

Les diferències entre el postoperatori d’una cirurgia cardiovascular mínimanete invasiva i una de convencional solen començar immediatament després de la intervenció. Els pacients intervinguts de forma mínimament invasiva solen poder ser despertats, desconnectats del respirador i extubats (retirada del tub traqueal) al quiròfan. En canvi, en la cirurgia cardiovascular convencional, són traslladats a l’UCI amb anestèsia general per ser despertats posteriorment al cap d’unes hores.

La reducció de l’agressió quirúrgica permet als pacients una recuperació més ràpida i millor en totes les fases del postoperatori, fins i tot després de l’alta de l’hospital. En tenir menys dolor i no veure afectada la integritat de la caixa toràcica, és possible accelerar la recuperació i recuperar abans la capacitat funcional normal.

Dr. Daniel Pereda

“La cirurgia cardiovascular mínimament invasiva permet una millor recuperació, fins i tot després de l’alta, i recuperar abans la capacitat funcional normal”

Dr. Daniel Pereda


VOL CONTACTAR AMB EL DR. DANIEL PEREDA?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella