Dr. Xavier Freixa Rofastes

  • Cardiología
  • Cardiología Intervencionista

Demaneu visita

Àrees d'interès

  • Revascularització coronària d'alta complexitat.
  • Tancament / reparació de defectes / comunicacions congènits.
  • Reparació de fuites per-valvulars.
  • Tancament de Orejuela esquerra, Reparació / Substitució aòrtica i mitral (valvuloplàstia, Tavi, Mitraclip).

Recerca

  • Eficàcia i seguretat del tancament de Orejuela esquerra.  
  • Eficàcia del sistema MitraClip en pacients no responedors a resincronització cardíaca.
  • Impacte de la malaltia coronària en Tavi.
  • Efectes de la hipotèrmia sobre la revascularització coronària.

Notícies