Dr. Xavier Freixa Rofastes

IDIOMES: Castellà | Català | Anglès | Francès

CÀRREC

- Consultor de Cardiologia IntervencionistaHospital Clínic de Barcelona

  • Cardiología

Seleccioneu el servei que desitja:

FORMACIÓ

- Llicenciatura en Medicina: 1996-2001 Universitat de Barcelona.

- PhD: Nov/2017 Universitat de Barcelona.

- Especialitat: Cardiología, 2002-2007 Hospital Clínic de Barcelona (Universitat de Barcelona)

- Fellowship: 1) Fellowship en Cardiologia Intervencionista al Hospital Clínic de Barcelona (2007-2009) 2) Fellowship en Cardiologia Intervencionista avançada al Toronto General Hospital, University of Toronto (2009-2011). 2) Fellowship en cardiopatia estructural i anormalitats estructurals congènites en adults al Montreal Heart Institute. Université de Montréal (2011-2013)

EXPERIÈNCIA

- Més de 15 anys d’experiència.

Especialització

· Revascularització coronària de lesions d'alt complex.

· Tancament o reparació de defectes congènits o comunicacions (PFO, defectes septals auriculars o ventriculars, ductus ...)

· Oclusió de l'apèndix auricular esquerre

· Reparació o reemplaçament de la vàlvula aòrtica, mitral, tricúspide i pulmonar (Tavi, MitraClip, tancament de fugida paravalvular)

Taxes d'èxit

· >1000 intervencions coronàries per any

· Programa congènit estructural i adult consolidat amb >200 procediments per any.

· Primera reparació de la vàlvula tricúspide percutània a Espanya.

RECERCA

- Autor de més de 100 publicacions científiques nacionals o internacionals

- Més de 10 capítols de llibres

- Participació en més de 200 reunions científiques nacionals i internacionals

Blog