Dr. Josep Brugada Terradellas

Cap de la Secció de Arítmies de barnaclínic+ i de l'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu.

Consultor Sènior en Cardiologia, Arítmies i Mort Sobtada, Hospital Clínic

  • Arritmias
  • Cardiología
  • Cardiología deportiva

Demaneu visita

Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Organitzador de 48 cursos, director de 8 tesis doctorals, Mentor de 108 fellows internacionals en electrofisiologia i arítmies.

Ha descrit, amb els seus germans Pere i Ramon, una síndrome causant de mort sobtada: la Síndrome de Brugada.

Més de 20 anys d'experiència com a referència internacional en el tractament de arítmies i mort sobtada.

· Ha publicat 349 articles originals, més de 450 presentacions en congressos, 49 capítols de llibres i 10 llibres publicats.

· President passat de l'European Heart Rhythm Association

· Responsable de l'Electrohysiologia i Arítmies en el Comitè Científic de la Societat Europea de Cardiologia.

Blog