Blog de Cirugía del Páncreas

Programar visita

Blog de Cirugía del Páncreas

5 març, 2019

Qualitat de vida i recuperació de la pancreatitis aguda

Recuperación de la pancreatitis aguda

La pancreatitis aguda és un procés inflamatori del pàncrees que apareix com a conseqüència d’una agressió puntual i que pot presentar una gravetat variable. Des casos molt lleus, fins a processos d’extrema gravetat que poden comprometre la vida del pacient. S’han descrit més de 100 causes de pancreatitis aguda, si bé en el nostre entorn la major part corresponen a pancreatitis d’origen biliar i enòlic (per alcohol).

NIVELLS DE GRAVETAT DE LA PANCREATITIS AGUDA

En l’actualitat, i des de fa gairebé 10 anys, la pancreatitis aguda es classifica pel que fa a gravetat segons els criteris d’Atlanta. Aquests criteris classifiquen la pancreatitis aguda en grau lleu, moderadament greu i greu, en funció de si el pacient presenta una fallada multiorgànica o bé la presència de complicacions locals. La recuperació d’una pancreatitis aguda dependrà de la gravetat de la mateixa.

RECUPERACIÓ DE LA PANCREATITIS AGUDA SEGONS LA SEVA GRAVETAT

Pancreatitis aguda lleu

Afortunadament, aproximadament el 80% dels casos de pancreatitis són de característiques lleus i, en general, necessiten un ingrés hospitalari relativament curt i presenten una recuperació posterior completa. Després de l’episodi de pancreatitis aguda, aquests pacients necessitaran una dieta pobra en greixos i, per descomptat, evitar qualsevol tipus de substàncies potencialment nocives contra el pàncrees, com el consum d’alcohol.

“Aproximadament el 80% dels casos de pancreatitis aguda són lleus, necessiten un ingrés relativament curt i presenten una recuperació completa”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

Pancreatitis aguda d’origen biliar

Els pacients que pateixen una pancreatitis d’origen biliar han de ser sotmesos idealment a una colecistectomia (extirpació de la vesícula biliar) per evitar una recaiguda del quadre de pancreatitis aguda.Un cop l’episodi està superat, aquests pacients poden realitzar una vida completament normal en un termini curt de temps, sense presentar cap tipus de seqüela.

“Los pacientes que sufren una pancreatitis de origen biliar deben ser sometidos a una colecistectomía. Una vez superada podrán llevar una vida normal sin secuelas”

Dr. Santiago Sánchez Cabús

Pancreatitis moderada o greu

La recuperació de la pancreatitis aguda moderada o greu dependrà de la seva extensió final i de les conseqüències a nivell general. Com a conseqüència de lapancreatitis aguda , un percentatge no menyspreable d’aquests pacients presenten una necrosi del pàncrees en grau variable que, portada a l’extrem, pot suposar la pèrdua total de la glàndula pancreàtica. Aquests pacients presentaran una insuficiència pancreàtica total, tant a nivell endocrí com exocrí. Aquests pacients, precisaran d’un tractament substitutiu per poder evitar les conseqüències de la manca de pàncrees. A més, la pancreatitis aguda greu pot associar-se amb freqüència a un ingrés hospitalari prolongat i a d’altres quadres clínics potencialment greus, que necessitaran de tractament intensiu. Aquest tipus de complicacions poden influir en la capacitat de recuperació del pacient i fins i tot en la qualitat de vida final del mateix. En general, el procés de recuperació de la pancreatitis d’aquests pacients també és més llarg que en aquells amb una pancreatitis lleu i, a més, no s’aconsegueix en tots els casos.

“La pancreatitis aguda greu pot convellar una insuficiència pancreàtica total, a més d’associar amb freqüència a un ingrés hospitalari prolongat ia altres quadres clínics potencialment greus. No s’aconsegueix una recuperació de la pancreatitis completa “

Dr. Santiago Sánchez Cabús

Per aconseguir la millor recuperació de la pancreatitis aguda possible i minimitzar-ne els efectes secundaris, és fonamental que el metge responsable sigui expert en la patologia pancreàtica i que el centre tingui els recursos necessaris per a tractar de forma satisfactòria a tots els pacients, inclosos aquells amb una pancreatitis aguda greu.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. SANTIAGO SÁNCHEZ CABÚS?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella