Blog de Rehabilitación

Programar visita

Blog de Rehabilitación

@barnaclinic

19 octubre, 2021

Rehabilitació després del Càncer de mama

Rehabilitación tras cáncer de mama

El càncer de mama és la neoplàsia maligna més comuna entre les dones. La disminució de la mortalitat per càncer de mama, atribuïble en part al diagnòstic precoç i a les teràpies adjuvants més efectives, fa que cada vegada hi hagi més dones supervivents de càncer de mama que necessiten atenció després de superar la malaltia. El tractament quirúrgic és una part essencial de la teràpia, juntament amb la quimioteràpia, radioteràpia i/ o hormonoteràpia. Aquests tractaments sovint poden produir efectes secundaris o seqüeles que condicionaran la qualitat de vida dels pacients. Per millorar-la i millorar la funcionalitat d’aquestes persones, hi ha una sèrie de teràpies de rehabilitació després del càncer de mama.

Les complicacions després del càncer de mama es deriven fonamentalment de les mesures aplicades per al seu tractament. El tractament del càncer de mama pot desencadenar problemes aguts i efectes secundaris crònics amb seqüeles incapacitants.

Seqüeles després de la cirurgia de càncer de mama

Les complicacions del tractament del càncer de mama més freqüents són:

Dra. Sandra Vázquez

“Els efectes secundaris després del càncer de mama depenen sobretot del tipus de tractament realitzat, que pot arribar a produir problemes aguts i seqüeles cròniques incapacitants

Dra. Sandra VázquezMetge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació a l’Hospital Clínic de Barcelona i a barnaclínic+

Seqüeles després de la radioteràpia per al càncer de mama

Seqüeles després de la quimioteràpia per al càncer de mama

A curt termini, els efectes secundaris de la quimioteràpia per al càncer de mama més comuns són:

A llarg termini, les seqüeles de la quimioteràpia per al càncer de mama inclouen:

Seqüeles després de la hormonoteràpia per al càncer de mama

Els efectes secundaris després hormonoteràpia deguts al tamoxifèn:

Els efectes secundaris deguts a la hormonoteràpia per l’ús d’inhibidors de laaromatasa:

Repercussions del tractament del càncer de mama a nivell físic-funcional

En què consisteix la rehabilitació després del càncer de mama?

Existeixen nombrosos programes específics de rehabilitació en el càncer de mama que són cada vegada més imprescindibles per l’augment de la supervivència dels pacients oncològics.

El metge rehabilitador compleix un paper important en el tractament precoç de les complicacions secundàries als tractaments medicoquirúrgics del càncer de mama. La rehabilitació després càncer de mama té com a objectiu final millorar la funcionalitat i qualitat de vida del pacient.

Dra. Sandra Vázquez

“La rehabilitació de les complicacions associades al tractament mèdic-quirúrgic del càncer de mama té com a objectiu final millorar la funcionalitat i qualitat de vida del pacient”

Dra. Sandra VázquezMetge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació a l’Hospital Clínic de Barcelona i a barnaclínic+

Quin és l’objectiu dels exercicis de rehabilitació després d’un càncer de mama?

Els exercicis de rehabilitació després de càncer de mama serveixen per prevenir i tractar les complicacions de la cirurgia (mastectomia) i dels tractaments oncològics per al càncer de mama. Aquestes complicacions poden ser:

  • Limfedema: El limfedema és un trastorn infradiagnosticat i infratractat, que es pot prevenir i s’ha de controlar des de fases inicials per la seva significativa morbiditat tant física com psicosocial.
  • Limitació articular de l’espatlla de la banda operada
  • Síndrome de xarxa axil·lar (Axillary Web Syndrome)
  • Retraccions de parts toves (cicatrius i fibrosi)
  • Contractures musculars a nivell de cintura escapular
  • Dolor neuropàtic

D’altra banda, la rehabilitació ajuda a millorar la capacitat funcional, millora la massa òssia i ajuda a tractar l’osteoporosi. També permet un recondicionament físic i, amb tot això, oferir una millor qualitat de vida per als pacients tractats de càncer de mama.


VOLS CONTACTAR AMB LA DRA. SANDRA VÁZQUEZ?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella