Voleu sol·licitar una cita amb els nostres professionals, necessita una segona opinió o vol parlar amb el nostre equip?

DEMANAR CITA PRESENCIAL

Per què a Hematologia barnaclínic+?

Hospitalización

CENTRE DE REFERÈNCIA

El diagnòstic i tractament del càncer en el Grup Hospital Clínic de Barcelona està format per un equip d'experts en radiologia, patologia, cirurgia oncològica, quimioteràpia, radioteràpia, gestió de cures i atenció de símptomes, que treballen en conjunt en equips oncològics multidisciplinaris.

El servei va començar la seva activitat el 1974 per complir amb els nous requisits de l'atenció oncològica i va ser el primer centre espanyol a realitzar un trasplantament al·logènic en 1976.

La progressiva millora en el sistema de salut del nostre país ha fet que cada vegada més centres estiguin realitzant teràpies convencionals. És per això que el nostre equip ha dirigit els seus esforços cap a programes de trasplantament d'alta complexitat, d'acord amb la cultura fortament consolidada de recerca, innovació i progrés de la nostra institució. Al llarg dels anys, el nostre alt nivell ens ha permès millorar la qualitat de l'atenció a l'pacient i hem aconseguit una sòlida posició a Espanya i Europa.

Excelencia

UNITATS ESPECIALITZADES

A la Unitat d'Hematologia barnaclínic+ comptem amb especialistes en el tractament tant de les malalties hematològiques malignes com de les no malignes. Tenim unitats específiques de tractament per a les Malalties limfoproliferatives, les Gammapaties monoclonals, les Leucèmies agudes i mielodisplàsies, per a altres neoplàsies hematològiques, per les Síndromes mieloproliferatives cròniques, les Anèmies i altres trastorns de la sèrie vermella, Hemostàsia i trombosi, Insuficiències medul·lars i Trastorns plaquetaris (exclosa hemostàsia).

També comptem amb unitats especialitzades de tractaments com són la Unitat de Trasplantament de Progenitors Hematopoieticos i la Unitat de Teràpia CAR-T.

Investigación en Traumatología

INVESTIGACIÓ APLICADA I TRANSLACIONAL

Els nostres professionals en Hematologia tenen una arrelada vocació investigadora, que abasta tant la vessant clínica com traslacional. Es desenvolupa a l'entorn de l'Institut d'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l'Institut d’Investigació contra la leucèmia Josep Carreras (IJC), en col·laboració amb diversos centres nacionals i internacionals prestigiosos en aquest camp.

Innovación en traumatología

INNOVACIÓ TERAPÈUTICA

A més de les teràpies convencionals, som centre pioner en el desenvolupament i aplicació de teràpies innovadores. En aquest sentit, el servei d'Hematologia disposa d'una àrea d'assajos clínics (Intherunit), on es desenvolupa una intensa activitat en el tractament dels malalts amb noves teràpies. La unitat ofereix 100 assajos diferents a l'any per als diferents tipus de càncer, amb una mitjana de 300 pacients inclosos.

Rapid recovery Fast Track

CAR-T ARI-001 DESENVOLUPAT EN LA NOSTRA INSTITUCIÓ

Les teràpies CAR-T són un dels medicaments més personalitzats que existeixen en el tractament del càncer. En una primera fase s'extreuen de la sang del pacient els limfòcits T, uns glòbuls blancs que s'encarreguen de la resposta immunitària. Després, al laboratori aquests limfòcits T es reprogramen genèticament i, finalment, es tornen a introduir en el pacient perquè puguin reconèixer i atacar a les cèl·lules tumorals, sense fer mal a les sanes.

El nostre CAR-T ARI-001 ha estat aprovat per al tractament de pacients majors de 25 anys afectats per leucèmia limfoblàstica que no responen als tractaments convencionals existents fins a la data. Els estudis han demostrat que el CAR-T ARI-001 és segur i molt eficaç, amb uns resultats comparables als descrits per a altres teràpies CAR-T.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA TERÀPIA CAR-T ARI-001

Medicina Personalizada

Equip d'experts en atenció personalitzada

El nostre equip de metges, infermeres i altres experts en càncer crearà un pla que s'adapti a les necessitats del pacient, centrant-se en l'atenció personalitzada. Per això, oferim tractament oncològic d'última generació, des d'una perspectiva integradora. Treballem de forma multidisciplinària, en un grup constituït per: Hematòlegs, Hematopatòlegs, Infermeres, Fisioterapeutes, Genetistes, Psicòlegs i psiquiatres, Nutricionistes, Treballadors socials, farmacòlegs, Oncòlegs, radioterapeutes, i especialistes d'altres especialitats (cardiologia - pneumologia - nefrologia - dermatologia - gastroenterologia).

Enfermería especialista

INFERMERIA ESPECIALITZADA

El nostre equip d'infermeria, compta amb formació i especialització en la cura del pacient amb malalties hematològiques. La tasca del personal d'infermeria especialista permet, entre altres coses, poder dur a terme amb èxit els programes de trasplantament de progenitors hematopoètics, de teràpia CAR-T i d'Atenció Domiciliària.

MALALTIES QUE TRACTEM - HEMATOLOGIA MALIGNA


MALALTIES QUE TRACTEM - HEMATOLOGIA NO MALIGNA


Tractaments

RESULTATS ANUALS

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Necessita consell mèdic o segona opinió sobre cirurgia ortopèdica o traumatologia però no es troba a Barcelona o no pot desplaçar-se? Si ho desitja, els nostres professionals l'atendran per vídeo conferència, sense moure de casa.

DEMANAR TELEVISITA

RECERCA

Cada unitat subespecialidada té una línia de recerca pròpia. Els professionals d'hematologia barnaclínic+, com a professionals de el Grup Hospital Clínic, participen i lideren en nombrosos estudis i grups de recerca, a més de dirigir les tesis doctorals d'altres membres de el Centre o de professionals d'altres centres a Espanya.

Principals línies d'investigació en Hematologia:

· · Trasplantament de cèl·lules progenitores hematopoètiques

· Oncologia hematològica

· Fisiopatologia i bases moleculars en hematologia

· Hemoteràpia - hemostàsia


DOCÈNCIA

El Servei d'Hematologia també manté una intensa activitat docent. Ja sigui en la formació universitària de grau, en la formació de residents, i en l'acollida continuada de nombrosos col·legues d'altres centres per a la realització d'estades formatives.

Els professionals d'Hematologia barnaclínic+ duen a terme la seva activitat docent a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Medicina i en la d'Enginyeria Biomèdica. Un bon nombre de residents realitzen la seva especialització juntament amb els nostres experts, a l'Hospital Clínic de Barcelona. A més, especialistes d'altres països vénen a completar la seva formació mitjançant estades formatives i programes de fellowship.

D'altra banda, els nostres professionals participen i organitzen nombrosos cursos i congressos nacionals i internacionals. Alguns d'ells també han participat al seu torn en programes de fellowship i estades formatives en els centres més prestigiosos de món.

Vol sol·licitar una cita amb els nostres professionals, necessita una segona opinió o vol parlar amb el nostre equip?

DEMANAR CITA PRESENCIAL


ÚLTIMES NOTÍCIES SOBRE HEMATOLOGIA