Des del servei d'Hepatologia de Barnaclínic abordem el maneig de complicacions del fedge que habitualment no es tracten sino s’hi té experiència, com poden ser:

  • Hepatitis agudes greus
  • Descompensacions de la cirrosi que requereixin tècniques de cures crítiques com diàlisi renal o diàlisi hepàtica amb albúmina
  • Maneig de les complicacions greus o crítiques de les patologies digestives, siguin quirúrgiques i mèdiques

Definición

La hepatologia és una branca de la Medicina que es refereix a l’estudi de les malalties del fetge, la bufeta i la via biliar. L’especialitat però forma part d’una més àmplia que és Aparell Digestiu. 

Diagnóstico

  • Hepatitis aguda
  • Descompensació de la cirrosi
  • Hemorràgia per hipertensió portal
  • Hemorràgia per lesions pèptiques
  • Postoperatori d’alt risc
  • Trasplantament hepàtic en fase inicial
  • Pancreatitis aguda

Tratamiento

Els tractaments son tots els requerits en una Unitat de Cures Intensives, a més de les tècniques de depuració renal en pacients hepatòpates i del sistemes de suport hepàtic artificial, en especial diàlisi amb albúmina.