Serveis líders

 • Pneumopaties intersticials

 • Hipertensió pulmonar

 • Càncer de pulmó

 • Trastorns respiratoris del son

 • Insuficiència Respiratòria

 • EPOC

 • Asma

 • Bronquièctasis

 • Pneumònia

 • Tabaquisme

 • COVID-19

La nostra oferta

Endoscòpia respiratòria

 • Fibrobroncoscòpia

 • Endosonografía bronquial (EBUS)

 • Crioteràpia

 • Làser de Plasma Argó

 • Diverses tècniques d'endoscòpia intervencionista

  (Pròtesis i vàlvules endobronquials)

Laboratori de Funció Pulmonar

 • Espirometria forçada

 • Volums pulmonars

 • Difusió de monòxid de carboni

 • Proves d'esforç

 • Proves de broncoprovocació

 • Mecànica pulmonar

 • Òxid Nítric exhalat

El Servei de Pneumologia està fonamentalment preparat per atendre els pacients amb insuficiència respiratòria des de la fase estable fins a la fase més crítica. Té especialistes de prestigi nacional i internacional en diversos aspectes de la pneumologia. És amb tota seguretat el servei més complet i preparat en l'àmbit espanyol, i un dels millors d'Europa.

DEMANAR CITA

Blog