Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

Programar visita

Blog de tiroides | Dr. Óscar Vidal

@barnaclinic
  1. 1 abril, 2021

    Com descobrir les metàstasis de càncer de tiroide amb la limfografia amb SPECT-CT preoperatòria

    Metástasis del cáncer de tiroides - Linfografía con SPECT-CT

    Les malalties de la tiroide en general i el càncer tiroïdal en particular, són patologies en augment. El seu diagnòstic i tractament requereix cada vegada de major precisió i efectivitat. Cada vegada és més important poder oferir als pacients posibilitats de curació, sobretot davant d’un càncer. En aquest sentit, sabent que la tiroïdectomia és el tractament d’elecció, és de vital importància poder eliminar el tumor i prevenir la possible aparició de metàstasis de càncer de tiroide. Gràcies a la limfografia amb SPECT-CT, podem identificar els ganglis limfàtics afectats i exportar-los amb precisió. Tot això en una sola intervenció, durant la mateixa cirurgia de tractament del càncer tiroïdal. A més, podem obtenir tota la informació necessària per planificar i personalitzar tractament i seguiment posteriors.

    Llegir més…