Blog barnaclínic


21 juliol, 2023

Un estudi demostra la utilitat de lʻestimulació cerebral profunda per al tractament de lʻesquizofrènia i el trastorn bipolar

Electroestimulación cerebral profunda para trastorno bipolar y esquizofrenia

Un article que ha estat publicat recentment al Journal of Psychiatry and Mental Health,[1] en el qual han participat diversos professionals de barnaclínic+, ha demostrat que l’estimulació cerebral profunda, un procediment quirúrgic que implica la col·locació d’un dispositiu anomenat neuroestimulador que envia impulsos elèctrics a zones específiques del cervell, pot ser una alternativa segura i eficaç per als casos complexos de pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar que no responen a les teràpies habituals.

Aquest tipus de procediment es fa servir a tot el món per tractar diferents patologies cerebrals, principalment per a epilèpsia i trastorns del moviment, com la malaltia de Parkinson. De fet, des de fa més de 20 anys l’Hospital Clínic compta amb un programa de Neurocirurgia Funcional on s’ha utilitzat des dels seus inicis aquesta tècnica i investigat sobre la seva eficàcia. L’experiència obtinguda a través d’aquest programa va fer plantejar la possibilitat que els pacients amb depressió o trastorns obsessivocompulsius, que no responen a tractaments, també es podien beneficiar de l’estimulació cerebral profunda.Estimulació cerebral profunda, per a aquells casos que no responen al tractament habitual

La importància d’aquest estudi rau a més a més en les necessitats no cobertes d’una bona part de la població. Cal no oblidar que prop d’un 30% de les persones amb esquizofrènia i d’un 15% de les que tenen un trastorn bipolar encaixen en aquest perfil on no responen al tractament farmacològic habitual, i que actualment no compten amb alternatives que els ajudin a manejar la seva malaltia. Per això, es va posar en marxa un programa pilot per avaluar els efectes de l’estimulació cerebral profunda com a estratègia terapèutica. A la feina, liderat per Miquel Bioque, investigador acreditat del grup IDIBAPS Esquizofrènia, dirigit per Miguel Bernardo, han participat quatre pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar resistents al tractament i ha estat recentment publicat per la Revista Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental.

Prop d’un 30% de les persones amb esquizofrènia i d’un 15% de les que tenen un trastorn bipolar no responen al tractament farmacològic habitual i actualment no tenen alternatives

Un estudi personalitzat

“Els elèctrodes es van col·locar en àrees del cervell diferents segons els símptomes, afectius o psicòtics, que presentava cada cas i la seva evolució. Així mateix, les característiques de l’estímul elèctric també es van adaptar a cada pacient”, assenyala el Dr. Eduard Vieta, cap del grup IDIBAPS Trastorns bipolars i depressius, del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic Barcelona, professional de barnaclínic+ i darrer firmant de l’article. A més del Dr. Vieta, també van participar a l’estudi el Dr. Jordi Rumia, neurocirurgià que forma part de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment (UPTM) del Clínic de Barcelona i de barnaclínic+, i el Dr. Pedro Roldán, també neurocirurgià de l’hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+.

Dr. Eduard Vieta

“Els elèctrodes es van col·locar en àrees del cervell diferents segons els símptomes, afectius o psicòtics, que presentava cada cas i la seva evolució. Així mateix, les característiques de l’estímul elèctric també es van adaptar a cada pacient”

Dr. Eduard Vieta, cap del grup IDIBAPS Trastorns bipolars i depressius, del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic Barcelona, professional de barnaclínic+

A més de fer un seguiment psiquiàtric i quirúrgic intensiu durant un any per avaluar l’eficàcia i la seguretat de l’estimulació cerebral profunda, els investigadors van monitoritzar els pacients mitjançant una aplicació mòbil i un dispositiu portàtil. L’aplicació recollia els símptomes de l’estat d’ànim, mentre que el dispositiu registrava l’activitat física i els patrons de son. Transcorregut aquest temps, es va observar una resposta terapèutica notable i estable en dos dels quatre pacients. El tercer va mostrar un alleugeriment rellevant dels símptomes clínics. En canvi, la cambra no va respondre significativament. Per tant, va ser possible interrompre les sessions de teràpia electroconvulsiva de manteniment en els tres casos amb resposta. Els bons resultats també van permetre reduir part del tractament farmacològic.

Per als investigadors, la troballa constitueix una evidència inicial que la tècnica pot ser una alternativa eficaç i segura per tractar formes complexes i resistents als tractaments d’esquizofrènia i trastorn bipolar. “Això obre la porta i dóna esperança per a un grup de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar especialment complexos”, declara el Dr. Vieta. Tot i això, l’estudi presenta algunes limitacions, com el nombre reduït de pacients inclosos, els diferents diagnòstics d’aquests o la curta durada del seguiment, cosa que requerirà continuar amb la línia de recerca.

Dr. Eduard Vieta“Això obre la porta i dóna esperança per a un grup de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar especialment complexos”

Dr. Eduard Vieta


[1] Miquel Bioque, Jordi Rumià, Pedro Roldán, Diego Hidalgo Mazzei, Laura Montejo, Antonio Benabarre, Joaquín Gil Badenes, Javier Tercero, Eduard Parellada, Eduard Vieta. Deep brain stimulation and digital monitoring for patients with treatment-resistant schizophrenia and bipolar disorder: a case series. Revista de Psiquiatría y Salud Mental – Journal of Psychiatry and Mental Health. Online 26 June 2023. DOI: 10.1016/j.rpsm.2023.05.001


VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUESTA TÈCNICA O DESITGES CONTACTAR AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella