Blog barnaclínic


  1. 21 juliol, 2023

    Un estudi demostra la utilitat de lʻestimulació cerebral profunda per al tractament de lʻesquizofrènia i el trastorn bipolar

    Electroestimulación cerebral profunda para trastorno bipolar y esquizofrenia

    Un article que ha estat publicat recentment al Journal of Psychiatry and Mental Health,[1] en el qual han participat diversos professionals de barnaclínic+, ha demostrat que l’estimulació cerebral profunda, un procediment quirúrgic que implica la col·locació d’un dispositiu anomenat neuroestimulador que envia impulsos elèctrics a zones específiques del cervell, pot ser una alternativa segura i eficaç per als casos complexos de pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar que no responen a les teràpies habituals. Llegir més…