Blog barnaclínic


29 març, 2023

barnaclínic+ incorpora els programes de diagnòstic precoç del càncer de pròstata i el de mama

Diagnóstico precoz del cáncer de próstata y de mama

El càncer és una de les malalties més freqüents. Els grans avenços de la Medicina dels darrers anys han permès millorar la supervivència d’aquesta malaltia. No obstant això, actualment continua sent la principal causa de mort al món. Un dels factors decisius per a un bon pronòstic és el grau de desenvolupament del tumor. Molts casos es poden guarir si es detecten a temps i es tracten eficaçment. Per això, els programes de diagnòstic precoç del càncer són una eina molt important. barnaclínic+ compta actualment amb una nova unitat de Revisions Mèdiques, que compta amb programes de diagnòstic precoç de càncer de còlon i recte, pulmó i pell i melanoma. Ara, aquesta oferta s’amplia amb el diagnòstic precoç del càncer de pròstata, el tumor més freqüent entre els homes i del càncer de mama, el més freqüent entre les dones. Tot i que els programes en si ja existien, s’ha definit una cartera de serveis actualitzada. En aquests nous programes, com els que ja existien, els pacients rebran l’atenció dels millors professionals especialistes en aquestes àrees, que compten amb una experiència contrastada i són referents internacionals. Així mateix, es compta amb la tecnologia més avançada i precisa, que permet la identificació de les lesions tumorals en les fases més inicials.

En què consisteix el diagnòstic precoç del càncer de pròstata?

El càncer de pròstata és el més comú entre els homes, com destaca el Dr. Antonio Alcaraz, cap de Servei d’Urologia i Trasplantament de Ronyó del Clínic i professional de barnaclínic+. “Fins al 15% dels homes seran diagnosticats amb aquest tipus de càncer, amb unes xifres molt similars al càncer de mama a les dones”.

És una malaltia que no sol presentar símptomes fins que està molt avançada. Tot i això, gràcies als avenços recents és possible avançar-se en el seu diagnòstic. “Diagnosticar precoçment el càncer de pròstata és molt important perquè sabem que ens millora la supervivència dels malalts”, explica el Dr. Antoni Vilaseca, uròleg especialista en urooncologia a barnaclínic+.

Dr. Antoni Vilaseca - urólogo“Diagnosticar precoçment el càncer de pròstata és molt important perquè sabem que ens millora la supervivència dels malalts”

Dr. Antoni Vilaseca, uròleg especialista en urooncologia a barnaclínic+

Per detectar el càncer de pròstata s’utilitzen principalment els marcadors en sang i l’exploració de la pròstata. En una primera fase us visitarà un uròleg especialista en el diagnòstic de patologies de la pròstata i, si ho considera precís, us realitzarà una exploració mitjançant tacte rectal i sol·licitarà un diagnòstic bioquímic. I és que, a partir dels 50 anys –i en alguns casos abans–, és recomanable fer anàlisis de sang en les quals es mesuri determinats valors. Un dels més rellevants és l’antigen prostàtic específic o PSA. Aquest marcador ajuda a predir el risc de patir càncer de pròstata i serveix per adaptar les visites i el procés de diagnòstic.

Posteriorment, en una segona fase es procedirà a l’exploració de la pròstata, que està dividida, alhora, en dos processos: la realització de proves d’imatge i la biòpsia. Les proves d’imatge permeten identificar amb precisió lesions a la pròstata i, en alguns casos per si soles i en altres al costat de la biòpsia, ajuden a diferenciar entre lesions d’alt i de baix risc. Així, doncs, l’exploració prostàtica permet diagnosticar lesions, però també identificar el grau de gravetat i ajuden a definir el tractament posterior.

“Les proves d’imatge han millorat en els darrers anys, augmentant molt més la precisió. Gràcies a aquests avenços, cada cop fem menys biòpsies”

Dr. Antonio Alcaraz, cap de Servei d’Urologia i Trasplantament de Ronyó del Clínic i professional de barnaclínic+

“Les proves d’imatge han millorat en els darrers anys, augmentant molt més la precisió. Gràcies a aquests avenços, cada cop fem menys biòpsies”, afegeix el Dr. Antonio Alcaraz. Hi ha dues proves d’imatge. D’una banda, l’ecografia transrectal de la pròstata, una prova d’ultrasons que permet verificar la dimensió i la morfologia de la glàndula prostàtica. De l’altra, la ressonància magnètica que serveix per estudiar la forma, la mida i el senyal de la pròstata. Amb aquesta última és possible diagnosticar al voltant del 85 % dels càncers de pròstata, sobretot el més agressius i més grans, i ens permet realitzar biòpsies dirigides i per fusió.

La biòpsia de pròstata per fusió és un procediment ambulatori que permet obtenir mostres de teixit prostàtic combinant les imatges de la ressonància magnètica i de l’ecografia. Com afirma amb rotunditat el Dr. Ignacio Asiaín, uròleg de barnaclínic+: “La biòpsia per fusió és l’eina més avançada que hi ha per al diagnòstic precoç, precís i avançat del càncer de pròstata“.

“La biòpsia per fusió és l’eina més avançada que hi ha per al diagnòstic precoç, precís i avançat del càncer de pròstata”

Dr. Ignacio Asiaín, uròleg de barnaclínic+

Ajuntant les imatges d’aquestes proves es crea un model tridimensional de la pròstata, cosa que ofereix la major precisió possible en la presa de mostres, un diagnòstic més precís, una millor identificació i anàlisi de les lesions i, atès que es realitza mitjançant anestèsia local i sedació, més confort per al pacient. L’avantatge principal d’aquest tipus de biòpsia és la gran exactitud en la punció d’àrees sospitoses, amb un percentatge més alt de diagnòstics si la comparem amb altres tècniques. A més, permet accedir a zones prostàtiques poc accessibles amb la tècnica habitual clàssica i amb ella es diagnostiquen un 30% més de tumors agressius que amb la biòpsia clàssica transrectal.

VOLS SOL·LICITAR UN DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER DE PRÒSTATA?

DEMANAR CITA

I el diagnòstic precoç del càncer de mama?

El càncer de mama és un tipus de tumor molt comú, el segon més diagnosticat a Espanya, només darrere del càncer de còlon i recte. Es tracta d’un tumor que pot afectar dones i homes, però, és molt més comú a les primeres. De fet, el 29% del total de càncers en les dones són tumors mamaris i suposa la primera causa de mort per càncer entre elles al nostre país.

El càncer de mama té un origen poc específic i intervé de manera important l’atzar. Només entre un 5 i un 10% dels tumors mamaris tenen un origen hereditari. Tot i això, hi ha una sèrie de factors de risc que cal tenir en compte, entre els quals destaquen el sobrepès o l’obesitat, la ingesta excessiva d’alcohol o la presència d’una mutació que fa que, en aquestes dones, el risc de patir un càncer de mama és dentre el 50 i el 85%.

Tenint en compte tot anterior i com afirma el Dr. Isaac Cebrecos, ginecòleg de barnaclínic+: “El diagnòstic precoç del càncer de mama és molt important perquè, en la mesura que realitzem un diagnòstic més aviat de la malaltia, les possibilitats de curar-se augmenten de manera exponencial”. Quan parlem de diagnòstic precoç ens referim a la detecció del càncer de mama en la fase inicial, quan encara no han aparegut els símptomes o signes i hi ha més possibilitats de curació.

“El diagnòstic precoç del càncer de mama és molt important perquè, en la mesura que fem un diagnòstic més aviat de la malaltia, les possibilitats de curar-se augmenten de manera exponencial”

Dr. Isaac Cebrecos, ginecòleg de barnaclínic+

És possible detectar una alteració sospitosa de ser un càncer de mama a través de dos mitjans principalment:

Quan es detecta qualsevol alteració sospitosa, cal accedir a un altre tipus de proves que poden ajudar al diagnòstic. Les més comunes són:

Per confirmar el diagnòstic cal fer una biòpsia del teixit. El conjunt dels resultats obtinguts per les diferents proves realitzades ajudarà a prendre decisions per prescriure un tractament o un altre. Aquest tractament és multimodal en el cas del càncer de mama i es basa en la cirurgia, la radioteràpia i els tractaments sistèmics.

Les possibilitats de curació dels càncers de mama que es detecten a la seva etapa més precoç són pràcticament del 100%. A la malaltia infiltrant, l’extensió o estadi al diagnòstic és un factor pronòstic molt important. En general, com més aviat es faci el diagnòstic, més probable serà la curació de la malaltia.

VOLS SOL·LICITAR UN DIAGNÒSTIC PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella