Blog barnaclínic


10 maig, 2022

El Grup Hospital Clínic es consolida com un referent a les cirurgies robòtiques de genoll

cirugías robóticas de rodilla

Al grup Hospital Clínic hi ha sempre una clara aposta per disposar de les últimes tecnologies per oferir als seus pacients sempre la millor atenció possible. Per aquest motiu, el desembre del 2021 es va incorporar a les seves instal·lacions el robot ROSA (Robotic Surgical Assitant), de la companyia Zimmer Biomet. Des d’aleshores, i en 16 mesos, ja s’han realitzat les primeres 100 cirurgies robòtiques de pròtesis de genoll. Això consolida el Grup Hospital Clínic com a referent d’aquest tipus d’operació.

Cirurgia robòtica, més personalització, millor precisió i recuperació

Gràcies a aquest tipus d’operació és possible quantificar i planificar millor els paràmetres de la cirurgia, amb més precisió en els talls ossis i un millor balanç dels lligaments, adaptant així les operacions en funció de cada cas particular. Gràcies a aquesta major personalització i precisió, la recuperació dels pacients és millor i més ràpida i alhora s’aconsegueix incrementar la durabilitat de les pròtesis.

Tot això és possible gràcies a un braç robòtic que millora la precisió en el tipus de tall i que també permet reduir el temps doperació, que en el cas de les cirurgies de pròtesis de genoll sol durar entre 60 i 80 minuts. El Dr. Pere Torner, cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i professional de barnaclínic+, és un dels responsables d’aquest tipus d’intervencions. “Hem consolidat el programa de cirurgies robòtiques de pròtesis de genoll. El robot ens permet planificar millor tots els paràmetres de la cirurgia i ajuda molt a adaptar cada pròtesi a cada cas concret”.

Dr. Pere Torner

“Hem consolidat el programa de cirurgies robòtiques de pròtesis de genoll. El robot ens permet planificar millor tots els paràmetres de la cirurgia i ajuda molt a adaptar cada pròtesi a cada cas en concret”

Dr. Pere Torner, cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i professional de barnaclínic+

100 cirurgies robòtiques de pròtesis de genoll en 16 mesos

L’altre responsable de les cirurgies robòtiques de pròtesis de genoll és el Dr. Juan Carlos Martínez Pastor, cap de Secció de Genoll de l’Hospital Clínic i també professional de barnaclínic+, que destaca que “la cirurgia robòtica ens ha fet canviar el tipus d’alineació a les pròtesis de genoll. Hem passat d’una alineació mecànica estàndard i per a tots els pacients a una alienació de l’extremitat més funcional o personalitzada. La valoració dels resultats d’aquestes 100 primeres cirurgies robòtiques de genoll revela un alt grau de satisfacció dels pacients, amb una millora del dolor postoperatori i una ràpida recuperació funcional. Els resultats també van confirmar la precisió del sistema. Això ens permet continuar innovant i aportant més benestar i més qualitat de vida als pacients”.

Dr. Juan Carlos Martínez Pastor - Cirugía robótica de prótesis de rodilla

“La valoració dels resultats d’aquestes primeres 100 cirurgies robòtiques de genoll revela un alt grau de satisfacció dels pacients, amb una millora del dolor postoperatori i una ràpida recuperació funcional”

Dr. Juan Carlos Martínez Pastor, cap de Secció de Genoll de l’Hospital Clínic i també professional de barnaclínic+

La cirurgia protètica robòtica s’inclou dins del programa Rapid Recovery de la secció de genoll. En aquest s’ajuda el pacient que comenci a aixecar-se, moure’s i caminar poques hores després de la intervenció. D’aquesta manera, la mobilització precoç a més d’ajudar a l’apoderament del pacient, també permet disminuir les taxes de complicacions, com ara la trombosi venosa.


VOL CONTACTAR AMB TRAUMATOLOGIA BARNACLÍNIC+?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella