Dr. José Tomas Ortiz Pérez

  • Cardiología

Seleccioneu el servei que desitja:

Àrees d'interès

  • Imatge cardíaca: Formació especialitzada durant dos anys en el Feinberg Cardiovascular Institute, Northwestern University de Chicago en el camp de les aplicacions en Cardiologia de la Cardio Ressonància Magnètica i la Tomografia Cardíaca multidetectors.
  • Cures intensives cardiològiques: Metge assistencial de la Unitat Coronària de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Especialista en el maneig i tractament del malalt agut cardiològic.
  • Especialista en cardiologia ambulatòria dins del Sistema d'Atenció Especialitzada RAE. Visita i seguiment de pacients cardiològics en l'àmbit ambulatori.

Recerca

  • Utilitat de l'angiografia coronària no invasiva mitjançant tomografia computeritzada multidetector en el diagnòstic de la síndrome coronària aguda en urgències. Projecte finançat per l'Institut de Salut Carlos III, FISETE 2009: PI09/90513. Aquest estudi compara el TAC multidetector i l'ecocardiograma d'estrès com a estratègia diagnòstica inicial en pacients amb dolor toràcic i probabilitat intermèdia de malaltia coronària en l'àmbit de l'atenció d'urgències.
  • Activitat de l'enzim convertidor de l'angiotensina 2 en l'infart agut de miocardi i la seva relació amb la disfunció i el remodelat ventricular avaluat mitjançant ressonància. Aquest estudi avalua la importància de l'activitat enzimàtica d'aquest enzim en el remodelat ventricular avaluat mitjançant ressonància després de patir un primer infart de miocardi.
  • Paper dels biomarcadors serològics de fibrosi cardíaca i de la Ressonància Magnètica Cardíaca en la predicció del remodelat ventricular i la susceptibilitat a arítmies ventriculars. Projecte finançat per SIEMENS que avalua l'expressió sèrica d'una àmplia gamma de marcadors de fibrosi i inflamació després de l'infart agut de miocardi i la seva relació amb el dany miocàrdic i el remodelat ventricular avaluat mitjançant Ressonància Magnètica.

Notícies