Patologia mèdica de la retina

La patologia mèdica de la retina engloba diferents entitats d'origen vascular, degeneratiu, idiopàtic o inflamatori. Per a l'estudi diagnòstic i avaluació d'aquest tipus de patologia es disposa en l'actualitat de nous sistemes d'imatge cada vegada més precisos com la tomografia de coherència òptica o els sistemes de visualització de la retina panoràmics de camp ampli.

Patologies d'origen vascular

Entre les d'origen vascular les més freqüents són la retinopatia diabètica i les oclusions vasculars de la retina principalment les de tipus trombòtic que afecten les venes. En aquest tipus de patologies el tractament sol combinar la fotocoagulació amb làser i les teràpies intravítreas mitjançant injeccions intraoculars. D'altra banda, cal incidir sobre els factors de risc modificables com són: la hiperglicèmia, la hipercolesterolèmia o la hipertensió arterial.

Patologies degeneratives

Pel que fa a la patologia degenerativa, les més freqüents són: la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) i les distròfies de la retina. La DMAE afecta de pacients a partir dels 60-65 anys i requereix l'avaluació i tractament en centres especialitzats. Es disposen cada vegada de nous fàrmacs que han millorat el pronòstic de la malaltia especialment si es diagnòstiques de forma precoç. Les distròfies de la retina són malalties de base genètica amb diferents patrons d'herència que produeixen pèrdua progressiva de l'agudesa visual. Entre elles, les més freqüents són la retinosi pigmentària i la malaltia de Stargardt

Patologies d'origen desconegut o idiopàtic

Entre les malalties de la retina d'origen desconegut o idiopàtic la més freqüent és la coroidopatía serosa central. Aquesta malaltia es localitza en la màcula i es produeix per una alteració en una capa de la retina que s'anomena epiteli pigmentari de la retina (EPR). L'EPR té una funció de barrera que perd per causes no del tot comprovades, però que sembla ser que es deuen a l'increment d'una hormona anomenada cortisol. L'increment de cortisol, que es produeix en situacions com ara l'estrès, induiria un augment de la permeabilitat i un "embassament" de la retina per pas de fluid des del epiteli pigmentari de la retina. En general, la malaltia és autolimitada i el fluid es reabsorbeix de forma espontània, però en ocasions si l'agudesa visual no es recupera i el fluid persisteix, en aquests casos, es recomana el tractament amb làser sobre els punts de fuga en l'EPR .

Patologia quirúrgica de la retina

La patologia quirúrgica de la retina comprèn diferents patologies entre les quals destaca el despreniment de retina i diferents afeccions de la màcula, la zona central de la retina. Les tècniques quirúrgiques de la retina, i especialment la cirurgia de vitrectomia, han avançat de forma significativa en els últims anys.

Despreniment de retina

El despreniment de retina és una malaltia ocular que es produeix per la separació de la retina a causa d'un trencament o ruptura. A causa d'aquesta separació s'acumula líquid entre la retina i les altres capes del globus ocular, el que produeix l'alteració de les cèl·lules responsables de la visió a aquest nivell: els fotoreceptors. És per tant una malaltia que requereix un tractament quirúrgic el més ràpid possible per evitar una pèrdua important de visió. El tractament del despreniment de retina és quirúrgic, i hi ha diverses tècniques que hauran de ser valorades pel cirurgià i informades al pacient en funció del cas. La cirurgia es realitza en la majoria dels casos amb anestèsia local i de forma ambulatòria.

Afectacions de la màcula

Entre les afectacions de la màcula les més freqüents són la membrana epirretiniana macular i el forat macular. La membrana epirretiniana consisteix en un teixit cicatricial que creix sobre la retina i que distorsiona la visió. L'extracció d'aquest fi teixit millora en la majoria dels casos la distorsió de la visió.

La Unitat d'Oftalmologia de barnaclínic+ li ofereix la possibilitat de concertar una cita amb el nostre centre a través d'internet. Un cop feta la seva petició, ens posarem en contacte amb vostè, intentant respectar al màxim les seves preferències.

DEMANI VISITA

Com arribar

Blog oftalmologia - Malalties de la Retina

  • Despreniment de retina. Preguntes freqüents

    Veig taques negres o mosques volants, He acudir a un oftalmòleg? Sí, és convenient acudir a un oftalmòleg expert per revisar el fons d’ull en qüestió d’hores o dies. La visió de mosques volants o “miodesòpsies” sol associar-se a liqüefacció i despreniment del cos vitri. Encara que normalment no és greu, pot associar-se a un esquinçament de retina que pot derivar en un despreniment de retina. […] La entrada Despreniment de retina. Preguntes freqüents aparece primero en Blog de oftalmología.

    Llegir más