Blog de oftalmología

Programar visita

Blog de oftalmología

@barnaclinic

10 maig, 2018

Despreniment de retina. Preguntes freqüents

Desprendimiento de retina o Despreniment de retina

Veig taques negres o mosques volants, He acudir a un oftalmòleg?

Sí, és convenient acudir a un oftalmòleg expert per revisar el fons d’ull en qüestió d’hores o dies. La visió de mosques volants o “miodesòpsies” sol associar-se a liqüefacció i despreniment del cos vitri. Encara que normalment no és greu, pot associar-se a un esquinçament de retina que pot derivar en un despreniment de retina.

Recuperaré la visió si he tingut un despreniment de retina?

Amb les tècniques quirúrgiques actuals, aproximadament 9 de cada 10 casos de despreniment de retina poden ser reparats. El temps transcorregut entre quan es produeix el despreniment i la seva reparació quirúrgica és important per obtenir una millor recuperació visual. Atès que la retina despresa pateix danys, després de la seva reparació pot ser que no s’obtingui una visió perfecta. Si la màcula (la part central de la retina i amb més capacitat visual) no es veu afectada pel despreniment, la recuperació visual és millor que en aquells casos en què la màcula està afectada.

“Amb les tècniques quirúrgiques actuals, aproximadament 9 de cada 10 despreniments de retina poden ser reparats”

Qui pot patir un despreniment de retina?

Encara que qualsevol persona pot patir un despreniment, aquesta malaltia de la retina és més freqüent en els següents grups: pacients miops, persones majors de 50 anys, persones que han patit traumatismes, inflamació intraocular i aquells que tenen història familiar de la malaltia.

“El despreniment de retina és més freqüent en miops, majors de 50 anys, persones que han patit traumatismes, inflamació intraocular i aquells que tenen història familiar”

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella