Dr. Alfredo Adán Civera

· Director de l'Institut d'Oftalmologia de l'Hospital Clinic de Barcelona

· Cap de Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic de Barcelona

· Coordinador d'Oftalmologia a barnaclínic+

  • Oftalmología

Demaneu visita

· Professor Titular Mèdic de la Universitat de Barcelona

· Catedràtic d'Oftalmologia acreditat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)  

ÀREES D'INTERÈS:

· Uveïtis
· Patologia vascular de la retina
· Retinopatia diabètica
· Despreniment de retina
· Malalties de la màcula
· Infeccions oculars

· Responsable de l'Equip de Recerca Inflamació Ocular: estudis clínics i experimentals (Institut d'investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, IDIBAPS)

INVESTIGACIONS:

· Nous tractaments en les uveïtis no infeccioses
· Toxoplasmosi ocular
· Proves d'imatge en el diagnòstic de la patologia retiniana
· Tractament de l'edema macular diabètic i la Degeneració macular associada a l'edat (DMAE)

Notícies