Blog de Rehabilitación

Programar visita

Blog de Rehabilitación

@barnaclinic

5 desembre, 2022

Neurinoma de l’acústic: causes, símptomes, tractament i complicacions

Neurinoma del acústico

El neurinoma de l’acústic o també anomenat schwannoma vestibular és un tumor benigne produït pel creixement descontrolat de les cèl·lules que revesteixen al nervi vestibular (Cels. de Schwann). Sol tenir un creixement lent però de vegades a causa de la seva mida i la compressió d’estructures veïnes pot crear problemes vitals. Per aquest motiu, caldrà un tractament que comporti, en alguns casos, la seva resecció quirúrgica. Ja sigui aquesta cirurgia per extirpar-lo, com altres tractaments del schwannoma vestibular, poden produir complicacions que requereixin un tractament rehabilitador.

Causes del neurinoma de l’acústic

La majoria dels pacients que reben un diagnòstic de neurinoma de l’acústic no tenen aparents factors de risc. L’exposició a altes dosis de radiació ionitzants és l’únic factor de risc definit associat amb un augment de la probabilitat de desenvolupar un neurinoma.

D’altra banda, hi ha una malaltia hereditària denominada neurofibromatosi tipus II, que s’associa sovint al desenvolupament de schwannomes, generalment de manera bilateral, igual que a altres tumors cerebrals i medul·lars.

Símptomes del neurinoma de l’acústic

Entre els signes i els símptomes d’un neurinoma de l’acústic més habituals, podem enumerar els següents:

En general, la pèrdua d’audició produïda per un neurinoma empitjora progressivament en mesos o anys (encara que en pocs casos sobtadament) i que només passa d’una banda o de forma més pronunciada en un dels costats.

Poques vegades, un schwannoma vestibular pot créixer prou com per comprimir el tronc de l’encèfal i posar en risc la vida.

Com es detecta un schwannoma vestibular?

La prova definitiva de diagnòstic del neurinoma de l’acústic és una ressonància magnètica, idealment amb contrast. Aquesta tècnica permet augmentar la sensibilitat diagnòstica i evitar que puguin passar desapercebuts els tumors de mida petita.

Tractament del neurinoma de l’acústic

En el tractament del schawannoma vestibular es distingeixen tres blocs:

· Seguiment

Hi ha un alt nombre de pacients que no presenten creixement del neurinoma en el temps.

· Radiocirurgia

El tractament del neurinoma de l’acústic amb radiocirurgia pot estabilitzar el creixement del tumor.

· Resecció microquirúrgica

La resecció microquirúrgica del vestibular schwannoma és l’únic tractament que ofereix al pacient la possibilitat d’extirpació completa de la lesió.

Dra. Sandra Vázquez

“Les opcions de tractament per al neurinoma de l’acústic són el control periòdic, la radiocirurgia i la resecció quirúrgica”

Dra. Sandra Vázquez, Metge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació al Clínic Barcelona i de barnaclínic+

Possibles complicacions del schwannoma vestibular

A la major part de pacients, el neurinoma de l’acústic, a banda de comprometre la funció vestibular, pot comprometre l’audició i el nervi facial. Això passa tant per la pròpia evolució natural del tumor, com derivat dels seus tractaments.

Lesió del nervi facial

Pel que fa a la lesió del nervi facial per neurinoma de l’acústic, els estudis indiquen que és la complicació postquirúrgica més freqüent i influent en la qualitat de vida dels pacients. Una de les primeres mesures per disminuir aquest problema és la monitorització intraoperatòria del nervi facial, així com el desenvolupament d’habilitats quirúrgiques per reduir-ne el dany. Però, un cop es constati algun tipus de dany al nervi facial, cal entendre que al pacient no només li causés importants problemes físics (problemes oculars, problemes per a la parla, comunicació, segellat labial, somriure, etc) sinó també importants problemes psicològics (ansietat, depressió, pèrdua didentitat i expressió facial, frustració, etc.).

Dra. Sandra Vázquez

“Els estudis indiquen que la lesió del nervi facial després de la cirurgia del neurinoma de l’acústic és la complicació postquirúrgica més freqüent i influent en la qualitat de vida dels pacients”

Dra. Sandra Vázquez, Metge Especialista en Medicina Física i Rehabilitació al Clínic Barcelona i de barnaclínic+

Si es constata una lesió del nervi facial immediata intraoperatòria, de vegades es pot fer una reparació directa del propi nervi interposant, si escau, algun tipus d’empelt nerviós.

Per tant, tots aquells professionals que tracten amb pacients amb aquestes patologies han de conèixer almenys quines són les diferents possibilitats de reparació i rehabilitació del nervi facial.

Paràlisi facial sense lesió del nervi

De vegades podem estar davant de pacients amb un nervi anatòmicament íntegre però amb una paràlisi facial posttractament. Generalment, si en aquests pacients tenim bones sensacions respecte a una possible recuperació espontània (bon estat anatòmic, bona estimulació final intraoperatòria), cal esperar-ne la recuperació. Tenint una cura especial amb els possibles problemes oculars. En aquest sentit, a part de mesures de cura ocular com gotes, cremes oculars i oclusió ocular, hi ha tècniques quirúrgiques que milloren el tancament ocular.

En pacients amb paràlisi facial de llarga evolució, es poden fer des de suspensions estàtiques que simetriquen l’hemicara afecta respecte a la del costat sa, fins a transposicions musculars, o bé de músculs locals o transferències de músculs lliures neurotitzats.


Totes les tècniques anteriorment descrites han de ser acompanyades per un adequat programa de rehabilitació que ajudi el pacient a treure el millor partit de cada procediment. Però cal tenir en compte que cap mètode de tractament restableix la plena funcionalitat facial si hi ha hagut lesió axonal greu.

A més, com es demostra a la literatura, el tractament rehabilitador interfereix favorablement en la percepció de la qualitat de vida de pacients amb paràlisi facial. Pel que és molt important informar i ensenyar al pacient sobre la patologia facial, ja que amb el temps els portarà a una adequada acceptació del dèficit.


Dany auditiu

Pel que fa al dany auditiu provocat pel neurinoma de l’acústic, tant per l’evolució i el creixement, com pel tractament; pot ser que, de vegades, amb una indicació correcta, sigui rehabilitat mitjançant la col·locació d’un implant coclear o un implant auditiu de tronc. Aquest tipus de tractament se sol realitzar en pacients que, a banda del dany provocat pel neurinoma en aquesta oïda afecte, poden tenir un altre tipus de dany o labilitat auditiva a l’altra oïda. En aquests casos, per protegir el pacient d’una possible sordesa bilateral, s’intenta fer algun tipus de rehabilitació auditiva.


VOLS CONTACTAR AMB LA DRA. SANDRA VÁZQUEZ?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella