Blog de prótesis

Programar visita

Blog de prótesis

@GuillemBori

5 novembre, 2019

Errors en la profilaxi, diagnòstic i tractament de la infecció de pròtesi de maluc i genoll

Errores infección de prótesis

La infecció de pròtesi de maluc o genoll és una infecció associada a un implant inert, la pròtesi. Per tant, la seva fisiopatologia, diagnòstic i tractament és diferent a altres infeccions més conegudes. Aquest fet fa que es puguin produir més freqüentment errors en la profilaxi, diagnòstic i tractament. Recentment Cheng Li i col. han publicat un article a la revista International Orthopaedics on posen de manifest els 20 errors més comuns en el diagnòstic i tractament de les infeccions protèsiques articulars . A banda, també és molt important tenir en compte els errors en la profilaxi.

ERRORS EN LA PROFILAXI

Dins d’aquests errors en la profilaxi davant infecció de pròtesi, podem trobar: no utilitzar una profilaxi antibiòtica en una cirurgia de pròtesi de genoll o maluc , utilitzar un antibiòtic no efectiu per a la profilaxi, iniciar la profilaxi antibiòtica massa aviat o de manera tardana, no realitzar la descolonització preoperatòria dels pacients portadors del Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina, no optimitzar els pacients de les seves malalties de base, no realitzar una correcta preparació quirúrgica de la pell per reduir la taxa d’infecció.   

ERRORS EN EL DIAGNÒSTIC

Dins dels errors del diagnòstic d’infección de pròtesi de maluc o genoll, podem trobar: realitzar un diagnòstic tardà de la infecció, utilitzar el frotis per a les mostres profundes periprotésicas, utilitzar només la proteïna C-reactiva en sèrum i la velocitat de eritrosedimentació per descartar l’infecció protèsica , analitzar de forma incompleta el líquid sinovial, no tenir en compte els possibles focus d’infecció, interpretar de manera errònia la purulència macroscòpica com infecció en el cas dels parells metall-metall i dependre de manera excessiva dels criteris diagnòstics actuals.

ERRORS EN EL TRACTAMENT

Dins d’aquests errors en el tractament de la infecció de pròtesi, podem trobar: utilitzar un tractament conservador amb antibiòtics en els primers estadis d’una infecció, utilitzar un tractament antibiòtic previ al diagnòstic definitiu microbiològic, no individualitzar el tractament en funció del tipus d’infecció, utilitzar el rentat artroscòpic per al tractament de la infecció protèsica, no utilitzar els antibiòtics correctes en els espaiadors de ciment, realitzar un desbridament insuficient o un recanvi incomplet d’implants protètics, errors en la selecció del tractament antibiòtic sistèmic i no treballar amb un equip multidisciplinari i una unitat especialitzada .

Per tant, davant d’aquest escenari és molt important que, davant una infecció de protèsi de genoll i maluc, es visiti i sigui tractada per un equip de cirurgians especialitzats en el tractament d’aquesta patologia.


VOLS CONTACTAR AMB EL DR. GUILLEM BORI?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

    Escriu un comentari

    Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella