Blog de prótesis

Programar visita

Blog de prótesis

@GuillemBori
  1. 5 novembre, 2019

    Errors en la profilaxi, diagnòstic i tractament de la infecció de pròtesi de maluc i genoll

    Errores infección de prótesis

    La infecció de pròtesi de maluc o genoll és una infecció associada a un implant inert, la pròtesi. Per tant, la seva fisiopatologia, diagnòstic i tractament és diferent a altres infeccions més conegudes. Aquest fet fa que es puguin produir més freqüentment errors en la profilaxi, diagnòstic i tractament. Recentment Cheng Li i col. han publicat un article a la revista International Orthopaedics on posen de manifest els 20 errors més comuns en el diagnòstic i tractament de les infeccions protèsiques articulars . A banda, també és molt important tenir en compte els errors en la profilaxi.
    Llegir més…