Blog barnaclínic


3 març, 2021

Nou tractament amb làser per a l’epilèpsia farmacoresistent

El Grup Hospital Clínic ha incorporat recentment a la seva Unitat d’Epilèpsia un nou equip de làser intersticial, una tecnologia mínimament invasiva que serveix per a, entre altres coses, el tractament d’aquelles epilèpsies que no responen als tractaments farmacològics convencionals i que suposen el 30% de tots els pacients amb epilèpsia.

“Amb aquest nou equipament és possible fer lesions molt selectives dels focus epileptògens, que són l’origen de les crisis epilèptiques, en què la microcirurgia convencional pot ser massa invasiva”, explica el Dr. Jordi Rumià, neurocirurgià de barnaclínic+ i coordinador del Programa de Neurocirurgia Funcional per a Adults i Pediatria de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Dr. Jordi Rumià - Cirugía de la Epilepsia“Amb el nou làser intersticial és possible fer lesions molt selectives dels focus epileptògens, que són l’origen de les crisis epilèptiques, en què la microcirurgia convencional pot ser massa invasiva”

Dr. Jordi RumiàNeurocirurgià

Nou làser per a l’epilèpsia: Major precisió i seguretat

En la intervenció de l’epilèpsia amb el nou làser intersticial, mitjançant un braç robòtic guiat per imatge tridimensional s’insereix una fibra òptica prima en el teixit malalt. A través d’ella i mitjançant el làser, s’elimina la zona on s’inicien les crisis epilèptiques de manera molt poc agressiva i evitant lesionar el cervell circumdant sa. Per guiar tot el procés es fa servir una ressonància magnètica que ofereix control en temps real i alta seguretat. Tot això es tradueix en una intervenció menys agressiva que permet una recuperació postoperatòria més ràpida i un ingrés hospitalari més curt.

El nou làser per a l’epilèpsia està indicat per a pacients amb epilèpsia focal en què les crisis s’inicien en lesions ben definides i de mida petita, no superiors mai als 3 centímetres d’ample. També està indicat per a àrees d’accés arriscat mitjançant la microcirurgia convencional.

“Els principals avantatges són que aquest procediment es realitza a través d’un petit tall a la pell i es respecten els teixits sans i funcionals que envolten la lesió. La seva capacitat de realitzar fins i tot en règim d’estada hospitalària i la ràpida i completa recuperació en poc temps també són de destacar”, comenta el Dr. Pedro Roldán, neurocirurgià funcional de barnaclínic+, especialitzat en Trastorns de el MovimentEpilèpsia.

Pedro Roldan - Trastornos del Movimiento y Epilepsia“La principals avantatges d’l’ús de l’làser per a l’epilèpsia són: que la intervenció es realitza a través d’un petit tall a la pell, que es realitza en règim d’estada hospitalària i que la recuperació és més ràpida”

Dr. Pedro RoldánNeurocirurgià

El làser intersticial, també per al tractament d’altres patologies

Tot i que la principal indicació d’aquest nou làser és per al tractament de l’epilèpsia, no és aquesta la seva única funció. També és possible el seu ús en altres patologies, com explica el Dr. Jordi Rumià: “També és possible emprar-ho en nòduls tumorals o en angiomes cavernosos profunds. Es tracta a més d’una alternativa per a aquells pacients que opten per una cirurgia mínimament invasiva”.

Sobre l’epilèpsia

L’epilèpsia és una de les malalties neurològiques més comunes, en la qual els canvis en el teixit cerebral fan que estigui massa o irritable. Això produeix que l’activitat cerebral es torni anormal i provoqui convulsions o períodes de comportaments o sensacions inusuals. A vegades pot ocasionar fins i tot la pèrdua de consciència.

A Espanya es calcula que sis de cada cent persones pateixen epilèpsia, que afecta tant a homes com a dones de qualsevol edat, origen ètnic o regió geogràfica. D’aquestes persones afectades per l’epilèpsia fins a un 20% tindran crisis recurrents.

Un 70% dels malalts d’epilèpsia respon adequadament als tractaments farmacològics per poder controlar la seva malaltia. En la resta dels pacients, l’epilèpsia és intractable mitjançant medicaments, necessiten cirurgia o neuroestimulació. Això suposa que a Espanya hi ha uns 100.000 malalts en els que s’han de considerar aquests tractaments alternatius.

El nou láser intersticial està especialment indicat per als casos d’epilèpsies resistents al tractament farmacològic, que suposen el 30% de tots els casos

Referents en neurocirurgia funcional

El Grupo Hospital Clínic té una àmplia experiència en el tractament d’aquests pacients amb epilèpsia farmacoresistent, fruit d’un treball multidisciplinari de més de 25 anys. Això li ha valgut per aconseguir una acreditació d’excel·lència CSUR com a centre de referència en epilèpsia refractària i per formar part de la Xarxa Europea de Epilèpsies Rares i Complexes (EPICARE).


VOL CONTACTAR AMB EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSIONALS DE LA UNITAT DE EPILEPSIA?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella