Blog barnaclínic


  1. 3 març, 2021

    Nou tractament amb làser per a l’epilèpsia farmacoresistent

    El Grup Hospital Clínic ha incorporat recentment a la seva Unitat d’Epilèpsia un nou equip de làser intersticial, una tecnologia mínimament invasiva que serveix per a, entre altres coses, el tractament d’aquelles epilèpsies que no responen als tractaments farmacològics convencionals i que suposen el 30% de tots els pacients amb epilèpsia. Llegir més…