Blog barnaclínic


11 febrer, 2023

barnaclínic+ destaca la importància de les dones en la recerca

La recerca en la ciència ha estat fonamental per al nostre desenvolupament com a societat. Gràcies a ella s’han pogut respondre moltes preguntes i ha estat possible trobar solucions a problemes importants. Al camp de la Medicina, aquesta recerca constitueix un dels seus pilars fonamentals, juntament amb l’assistència i la docència. Per mitjà d’aquesta ha estat possible millorar en els diagnòstics i tractaments dels pacients, augmentant de manera significativa la nostra esperança i qualitat de vida. Per visibilitzar la seva importància, i amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, barnaclínic+ ha donat veu a algunes de les principals investigadores del seu quadre mèdic, les doctores Bàrbara Vidal, Marta Sitges, Elena Millà, Elizabeth Barba, Susana Puig i Isabel Vilaseca expressen la seva opinió sobre el valor de la ciència i l’important rol de les dones a la investigació.

Lluitant per la igualtat entre homes i dones en la recerca

Tot i la seva importància transcendental, durant molt de temps les dones han tingut grans dificultats per poder accedir a la recerca. Unes dificultats que no eren inherents a la seva condició de dona, sinó que estaven més relacionades amb el seu rol a la societat. Això ha fet que durant molt de temps no hàgim estat aprofitant tot el nostre potencial, en comptar per a la recerca amb només la meitat de la població en excloure les dones.

Els esforços dedicats en èpoques més recents a assolir la igualtat de gènere han servit per millorar aquesta qüestió. Però encara queda molt de camí per recórrer. Segons dades de les Nacions Unides, les dones solen rebre beques de recerca més modestes que els seus col·legues masculins i, tot i que representen el 33,3% de tots els investigadors, només el 12% dels membres de les acadèmies científiques nacionals són dones.

Des de les Nacions Unides també es destaca que les investigadores solen tenir carreres més curtes i pitjor pagades. El seu treball està poc representat a les revistes d’alt nivell i sovint no se les té en compte per als ascensos. Aquesta poca representativitat de les dones encara es fa més accentuat en camps d’avantguarda com la intel·ligència artificial, on només un de cada cinc professionals és una dona.

La importància de la visibilitat: El Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència

Per intentar millorar i avançar en aquest sentit, des de l’any 2015 se celebra cada 11 de febrer el Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, en reconeixement al paper clau que exerceixen les dones a la comunitat científica ia la tecnologia. Amb motiu de la celebració d’aquesta efemèride aquest any, barnaclínic+ ha volgut donar veu a algunes de les dones que treballen a la recerca dins del Clínic de Barcelona a través d’un vídeo.

Les doctores Bàrbara Vidal, Marta Sitges, Elena Millà, Elizabeth Barba, Susana Puig i Isabel Vilaseca han volgut aportar la seva visió sobre la importància de la investigació i també servir d’inspiració perquè altres dones puguin dedicar-se en el futur a la recerca. Visibilitzar la seva tasca important és un primer pas per normalitzar la presència de les dones en la recerca i comprendre la necessitat de lluitar per la igualtat de gènere.

Vocació molt primerenca de recerca

Quan sorgeix la vocació de ser investigadora? Totes les participants del vídeo han coincidit a assenyalar que aquesta vocació ja va ser molt precoç i es va manifestar als anys d’estudi de Medicina. “Quan comença a estudiar Medicina ja es pregunta perquè passen les malalties i com podríem fer millor les coses. A partir de la nostra pràctica diària sorgeixen les preguntes que després investiguem”, explica la Dra. Marta Sitges, directora de l’Institut Cardiovascular del Clínic i cardiòloga de barnaclínic+.

Dra. Marta Sitges - cardiología barnaclínic+“Quan comença a estudiar Medicina ja es pregunta perquè passen les malalties i com podríem fer millor les coses. A partir de la nostra pràctica diària sorgeixen les preguntes que després investiguem”

Dra. Marta Sitges, cardiòloga de barnaclínic+

La Dra. Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia del Clínic de Barcelona i especialista en Dermatologia a barnaclínic+ afegeix com la necessitat de millorar l’assistència als pacients la va impulssar durant els seus estudis a la recerca. “Jo crec que l’interès per la recerca és pràcticament innat en els estudiants de Medicina”, afegeix la Dra. Bàrbara Vidal, cap de Secció d’Imatge Cardíaca del Servei de Cardiologia del Clínic i també especialista de Cardiologia barnaclínic+.

El sostre de vidre continua existint i cal trencar-lo

Tot i aquestes vocacions, les expertes han assenyalat com segueix sent difícil per a les dones poder desenvolupar la seva carrera com a investigadora encara actualment. “El rol de les dones en la recerca continua sent una mica limitat per totes les circumstàncies que envolten el seu món, especialment la maternitat i la dificultat de conciliar moltes vegades la vida familiar i laboral”, expressa la Dra. Isabel Vilaseca, cap de secció d’Otorinolaringologia Oncològica al Clínic i professional d’ORL barnaclínic+. Aquesta dificultat de conciliació familiar també la va destacar la Dra. Marta Sitges. “Ens trobem encara amb moltes limitacions a nivell de competitivitat precisament per aquesta difícil conciliació de vida personal i laboral”.

Dra. Isabel Vilaseca - Otorrinolaringología“El rol de les dones en la recerca continua sent una mica limitat per totes les circumstàncies que envolten el seu món, especialment la maternitat i la dificultat de conciliar moltes vegades la vida familiar i laboral”

Dra. Isabel Vilaseca, otorrinolaringòloga de barnaclínic+

La Dra. Elizabeth Barba, consultora de la Unitat de Motilitat Digestiva del Servei de Gastroenterologia del Clínic de Barcelona i de barnaclínic+, reconeix que no obstant aquesta situació de la dona ha millorat. “Tinc la fortuna de ser una de les dones que ha pogut investigar al llarg de la seva vida i això ha estat possible gràcies al fet que altres dones han precedit tot aquest esforç per mi”. La Dra. Elena Millà, metgessa consultora a Glaucoma del Servei d’Oftalmología del Clínic i professional de visiõnclínic+, reconeix aquests avenços, però els puntaliza. “Encara falta una mica de feina i camí per recórrer, perquè encara la igualtat entre homes i dones no és exacta”.

Dra. Elizabeth Barba - Gastroenterología“Tinc la fortuna de ser una de les dones que ha pogut investigar al llarg de la seva vida i això ha estat possible gràcies al fet que altres dones han precedit tot aquest esforç per mi”

Dra. Elizabeth Barba, gastroenteròloga de barnaclínic+

Una de les evidències d’aquesta manca d’igualtat és el que s’anomena sostre de vidre, la barrera que impedeix accedir a càrrecs de responsabilitat a les dones. “Només cal anar a la facultat i veure que el percentatge de dones que estudia medicina és més gran que el dels homes. I en canvi falten en llocs de responsabilitat, tant com a líders de grups de recerca com en posicions de comandament”, va opinar la Dra. Bàrbara Vidal. De manera similar es va expressar Susana Puig. “Quan mirem els rànquings internacionals, els llocs més predominants estan ocupats majoritàriament per homes i les dones ocupen un segon pla. Ens hem de plantejar si això és un vestigi del passat o si ara ja les dones estem adquirint una mateixa posició que els nostres companys”.

Dra. Susana Puig - Dermatología“Quan mirem els rànquings internacionals, els llocs més predominants estan ocupats majoritàriament per homes i les dones ocupen un segon pla. Ens hem de plantejar per què…”

Dra. Susana Puig, dermatòloga de barnaclínic+

Sobre aquesta qüestió també va aportar la seva visió la Dra. Bàrbara Vidal, que va assenyalar la importància de la conscienciació social de les dones. “Cal fer entendre que la igualtat de gènere encara no existeix, que hi ha un sostre de vidre i que cal trencar-lo. I que finalment nosaltres mateixes ens creguem que podem liderar equips i fer-ho tan bé com els nostres companys homes”.

Dra. Bàrbara Vidal - Cardiología“Cal fer entendre que la igualtat de gènere encara no existeix, que hi ha un sostre de vidre i que cal trencar-lo”

Dra. Bàrbara Vidal, cardiòloga de barnaclínic+

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella