Blog barnaclínic


9 juny, 2020

Nova oferta de diagnòstic de la COVID-19 i de les seves possibles seqüeles

En la fase de desescalada de la pandèmia per COVID-19 en què ens trobem està sent i serà fonamental el correcte diagnòstic de la malaltia. A més, va ser molt important la identificació d’aquelles persones que l’han passat i les seves possibles seqüeles. Per aquest motiu, a barnaclínic+ hem dissenyat diversos protocols diagnòstics per als diferents perfils de pacient: diagnòstic de la COVID-19 previ a l’ingrés (PCR), confirmació de contacte (Serologia) i avaluació i tractament de les seqüeles post-COVID-19.


MÉS INFORMACIÓ I INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA COVID-19

En què consisteix el diagnòstic de la COVID-19 barnaclínic+?

El Grup Hospital Clínic de Barcelona ha estat centre de referència en el maneig de la COVID-19. Per aquest motiu, els nostres equips porten mesos afrontant la pandèmia, adquirint experiència i desenvolupant protocols d’actuació i estudis al respecte. A barnaclínic+, basant-nos en l’evidència científica existent i en l’experiència adquirida pels nostres professionals, hem desenvolupat diversos protocols de diagnòstic adaptats als diferents perfils de pacient COVID-19 i post-COVID-19.

Diagnòstic de la COVID-19 adaptat a el tipus de pacient

Per assegurar la seguretat dels nostres pacients i dels nostres professionals, hem de controlar l’estat d’aquelles persones que ingressen a la nostra sala d’hospitalització o que han de ser sotmeses a una intervenció. Per a això, controlem si presenta la clínica i els símptomes de la COVID-19: tos, febre, dificultat per respirar, etcètera … I, d’altra banda, seguim un protocol de seguretat i protecció per als altres pacients i professionals. Entre altres coses, realitzem una prova PCR per al diagnòstic de la COVID-19, amb presa de mostres nasals i laríngies.

La PCR és un tipus de prova que es realitza per identificar la presència a la via respiratòria superior de material genètic del coronavirus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19. Es tracta de la prova de diagnòstic estàndard de referència per a la COVID-19. Això és degut a que té una bona sensibilitat (no dóna falsos negatius) i una bona especificitat (no dóna falsos positius).

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA PCR A BARNACLÍNIC+

Ara que la pandèmia està minorant o pràcticament desapareixent, hi haurà qui vulgui o necessiti saber si ha tingut una infecció per COVID-19. El Dr. Alfonso López-Soto, Adjunt a la direcció Assistencial i especialista de Medicina Interna de barnaclínic+, explica que es tracta pacients “que han tingut una PCR positiva i un quadre clínic compatible, o aquells, que no ho han passat, però que volen saber si realment han estat en contacte”. Per a aquests casos, hem desenvolupat és un protocol que ens permet identificar la presència d’anticossos contra la COVID-19. Per a això, es realitzarà un test serològic a través d’una anàlisi de sang. Aquest tipus de prova de laboratori permet detectar la resposta immunològica per la presència (en algun moment) de la COVID-19. El test serològic detecta, sobretot, els anticossos IgG (aquells que s’adhereixen al coronavirus per desactivar-lo).

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TEST SEROLÒGIC A BARNACLÍNIC+

Per què és important la interpretació de les proves COVID-19 per part d’un expert?

Per obtenir resultats fiables és fonamental la recollida de les mostres per part de professionals experimentats. A més, la interpretació de les proves de diagnòstic de la COVID-19 ha de realitzar-la un equip mèdic expert en el maneig de la malaltia. Per explicar-ho, el Dr. López-Soto subratlla la importància del mètode de recollida per obtenir una alta sensibilitat: “la PCR, en frotis nasal o faringi, si és realitzada per personal expert, té una elevada sensibilitat, de fins al 90 per cent “. Per a l’anàlisi del 10% restant serà fonamental la interpretació de l’equip mèdic ja que, com explica el doctor: “Una PCR negativa no ens descarta, en les fases inicials, la infecció per COVID-19“.

El mateix passa amb el diagnòstic de la COVID-19 mitjançant proves de serologia. Com explica el doctor: “No tots els pacients produeixen anticossos de la mateixa manera”. Hi ha pacients que, en les fases inicials, entre el setè i el desè dia, tenen una producció d’anticossos baixa. En aquests casos, és fonamental interpretar els resultats i, si fos necessari, repetir la prova a el cap d’uns dies.

Per tot això, és fonamental l’anàlisi combinada de les dades clíniques del pacient amb els resultats de les proves de diagnòstic de la COVID-19. En aquest sentit, com afirma el Dr. López-Soto, “L’únic que pot fer una interpretació adequada, per evitar falsos positius o falsos negatius, és un professional mèdic qualificat. Ha de tenir experiència en el diagnòstic, el tractament i el maneig de la COVID-19“.

“L’únic que pot fer una interpretació adequada, per evitar falsos positius o falsos negatius, és un professional mèdic qualificat i que tingui experiència en el diagnòstic, el tractament i el maneig de la COVID-19”

Dr. Alfonso López Soto

Diagnòstic i tractament de les complicacions i seqüeles de la COVID-19

“Creiem que un percentatge de pacients que ha passat la COVID-19 presentarà lesions fibròtiques o seqüeles pulmonars a mitjà o llarg termini”. Ho afirma el Dr. Jacobo Sellarés, pneumòleg de barnaclínic+ i coordinador del Grup de Malalties Intersticials pulmonars de l’Hospital Clínic de Barcelona. A l’Hospital Clínic estan veient que alguns pacients, sobretot els que han estat més greus, un cop passada la fase aguda de la malaltia, mantenen imatges en el pulmó i sensació de falta d’aire després de la COVID-19.

“Creiem que un percentatge de pacients que ha passat la COVID-19 presentarà lesions fibròtiques o seqüeles pulmonars a mitjà o llarg termini”

Dr. Jacobo Sellarés

En aquest sentit, des de barnaclínic+ hem desenvolupat una oferta de serveis per a aquells pacients que han superat la COVID-19 però que segueixen presentant complicacions respiratòries. Complicacions de la COVID-19 com la pneumònia bilateral, la inflamació persistent de les vies respiratòries o l’embòlia pulmonar. Patologies que poden ocasionar seqüeles respiratòries a mitjà i llarg termini. Aquest tipus de complicacions han de ser diagnosticades i seguides amb atenció. A més, han de ser tractades per professionals mèdics amb experiència en el maneig de patologies víriques similars a la COVID-19. El nostre equip multidisciplinari ha definit una sèrie de protocols, adaptats a cada cas, que contemplen proves com el TAC toràcic, l’escàner de pulmó i diverses proves de funció pulmonar.

“Segons els últims estudis, fins a un 88% dels pacients amb COVID-19 presenten una pèrdua de l’olfacte i del gust“. Explica el Dr. Isam Alobid, rinólogo de barnclínic+ i de l’Hospital Clínic de Barcelona. La majoria d’ells, al voltant de l’80%, recuperarà la capacitat olfactiva de forma espontània. No obstant això, l’experiència amb altres anosmies post-virals fa pensar que una part d’aquests pacients seguirà presentant una pèrdua a mig – llarg termini. Per a aquest percentatge de pacients actualment només hi ha un tipus de tractament, l’entrenament olfactori.

Isam Alobid

“Segons els últims estudis, fins a un 88% dels pacients amb COVID-19 presenten una pèrdua de l’olfacte i del gust. Una petita part no els recuperarà a mig-llarg termini “

Dr. Isam Alobid

A barnaclínic+ hem desenvolupat un protocol per al diagnòstic, el seguiment i el tractament de l’anomia Post-COVID-19. Aquells pacients que hagin patit la COVID-19, hagin perdut l’olfacte i el gust, han de ser avaluats i seguits.

El nostre equip se’ls ha de fer una exploració profunda; per descartar que la pèrdua estigui produïda per una alteració endonasal, se’ls farà una endoscòpia i una ressonància magnètica del bulb olfactori. A continuació, se’ls portarà a terme una olfactometria.

A barnaclínic+ comptem amb una olfactometria de 8 olors, que ofereix dades exactes i aclaridors sobre la capacitat olfactiva. Finalment, i depenent dels resultats, se’ls recomanarà un entrenament olfactiu. L’entrenament o training olfactori consistent en una exposició repetitiva i estructurada a diferents odorants que permet tornar a reconèixer les olors.

En la nostra experiència amb la anòsmia post-viral, l’entrenament olfactori ha ofert òptims resultats. Com afirma el Dr. Alobid: “un de cada tres pacients anósmicos recuperen l’olfacte amb un entrenament olfactori de sis mesos de mitjana”.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE PÈRDUA DE L’OLFACTE I COVID-19


NECESSITES DIAGNÒSTIC DE LA COVID-19 O VOLS AVALUAR LES POSSIBLES SEQÜELES?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella