Blog barnaclínic


28 setembre, 2021

L’equip del Dr. Antonio de Lacy a l’Hospital Clínic és un referent mundial en cirurgies transanales

TaTME - Cirugía Transanal

Les tècniques quirúrgiques estan en una constant evolució per millorar els resultats que s’obtenen amb elles i alhora minimitzar les conseqüències derivades de les intervencions. Un dels camins seguits per aconseguir això últim passa per reduir, en la mesura del possible, les incisions emprades per dur a terme les intervencions. I en aquest sentit estan sent cada vegada més usats els abordatges que aprofiten els propis orificis naturals del pacient. L’escissió mesorectal total transanal o TaTME és una d’aquestes tècniques, desenvolupada per l’equip del Dr. Antonio de Lacy, cap de Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l’Hospital Clínic de Barcelona i cirurgià oncològic de barnaclínic+, en l’actualitat és considerada una de les millors opcions de tractament per als pacients amb càncer de còlon i recte.

La TaTME és una de les tècniques més avançades que existeix per al tractament de càncer de còlon i recte i també per a altres patologies. “És un orgull per a nosaltres l’haver desenvolupat aquesta tècnica, que duem a terme per primera vegada en tot el món en l’any 2009. I al cap de deu mesos a tots els pacients que teníem amb tumors de recte dels interveníem d’aquesta manera”, explica el Dr. Antonio de Lacy, qui recalca com el Grup Hospital Clínic sempre ha afavorit el desenvolupament de la investigació i li ha facilitat poder dur a terme nombroses intervencions pioneres com la TaTME.

Dr. Antonio de Lacy“És un orgull per a nosaltres l’haver desenvolupat aquesta tècnica, que duem a terme per primera vegada en tot el món en l’any 2009. I al cap de deu mesos a tots els pacients que teníem amb tumors de recte dels interveníem d’aquesta manera”

Dr. Antonio de Lacy, cap de Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l’Hospital Clínic de Barcelona i cirurgià oncològic de barnaclínic+

Referents mundials en l’abordatge mínimament invasiu

Ara, després de més de 500 intervencions realitzades amb la tècnica TaTME, l’equip del Dr. Antonio de Lacy s’ha convertit en tot un referent en aquest abordatge mínimament invasiu a nivell mundial. La tècnica consisteix a combinar d’una banda una resecció per laparoscòpia, un tipus de cirurgia mínimament invasiva que utilitza un tub prim que s’insereix en l’abdomen a través d’una incisió petita, amb la resecció via transanal, és a dir, a través de l’anus del pacient.

L’abordatge transanal ofereix grans beneficis per als pacients

D’aquesta manera, els pacients aconsegueixen tot un seguit de beneficis que redunden tant en la seva qualitat de vida com en els resultats obtinguts per la intervenció. Potser una de les principals avantatges és redueix la incidències de colostomies, que és quan el pacient ha de portar una bossa d’excrements, i en el cas que fos necessari posar-la després de la intervenció, en més del 99% dels casos es pot treure a els 3 o 6 mesos.

“Gràcies a aquest tipus de tècnica és possible reduir el dolor postoperatori i més es milloren els resultats aconseguits ja que s’aconsegueix reduir la fallada en l’entroncament”, afegeix el Dr. Antonio de Lacy, qui assenyala a més com gràcies a aquesta tècnica el temps d’intervenció quirúrgica, l’estada hospitalària i les complicacions postoperatòries com infeccions i dehiscència o obertura espontània de les ferides s’aconsegueixen reduir en un 50%.

Dr. Antonio de Lacy

“Gràcies a aquest tipus de tècnica és possible reduir el dolor postoperatori i més es milloren els resultats aconseguits ja que s’aconsegueix reduir la fallada en l’entroncament”

Dr. Antonio de Lacy, cap de Servei de Cirurgia Gastrointestinal de l’Hospital Clínic de Barcelona i cirurgià oncològic de barnaclínic+

La TaTME permet extirpar el càncer de còlon i recte d’una forma més segura des del punt de vista oncològic, la qual cosa comporta una major probabilitat de supervivència dels pacients. Com es tracta d’una tècnica mínimament invasiva, redueix el trauma quirúrgic del pacient, disminueix les complicacions i infeccions i el temps d’ingrés a l’hospital. Els pacients es poden incorporar abans a la seva vida quotidiana amb una millora també en l’estètica de la cicatriu quirúrgica. “Per aquest motiu estem posant en marxa un estudi per comprovar si, tal com creiem, aquesta tècnica ajuda a millorar els resultats oncològics dels pacients, ja que no només extirpem el tumor maligne sinó que es redueixen les possibilitats de metàstasi així com les complicacions per als pacients després del seu tractament”, afegeix el Dr. Antonio de Lacy.

Moltes possibilitats per a la TaTME

El càncer de còlon i recte és un tipus de tumor que apareix a l’intestí gros. És el tercer en freqüència en homes, després del càncer de pròstata i el càncer de pulmó, i el segon en dones, darrere del de mama. És una malaltia que es pot prevenir i curar, ja que durant molts anys aquest tumor és un pòlip que si es detecta a temps s’extirpa de manera immediata, evitant així l’aparició del càncer. En l’extirpació d’aquests pòlips quan són benignes i també quan ja han passat a un estadi maligne, la TaTME és una de les tècniques més aconsellades.

Tot i que la primera aplicació de la TaTME va ser en pacients amb tumors de recte, avui dia el seu ús s’ha ampliat a moltes altres patologies. A més de per al càncer de còlon i recte o per als tumors benignes, també pot indicar el seu ús en la malaltia inflamatòria intestinal, estenosis rectals, fístules complexes, incontinència fecal, poliposi adenomatosa familiar, proctitis per radiació, necessitat de treure el monyó rectal després d’una operació de Hartmann o reconstrucció després d’ella, així com per complicacions postoperatòries i recurrències.

Els factors que poden fer preferent a la TaTME com abordatge en el càncer de còlon i recte són: sexe masculí, distància del tumor a menys de 12 cm del marge anal, pelvis estreta i/o profunda, obesitat visceral, IMC major de 30, hipertròfia prostàtica, diàmetre del tumor major de 4 cm, distorsió dels plànols a causa de neoadjuvància amb radioteràpia o localització del tumor molt baixa requerint un molt precís marge de resecció distal. La tendència actual és a utilitzar aquesta tècnica en tots els casos de patologia rectal.


DESITJA CONTACTAR AMB L’EQUIP DEL DR. ANTONIO DE LACY?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA


IMATGE: Hospital Clínic de Barcelona

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella