Dra. Violeta Moizé Arcone

Idiomes: Castellà | Català | Anglès

CÀRREC

· Investigadora i Nutricionista Clínica de la Unitat Funcional d'Obesitat a l’hospital Clínic de Barcelona

· Dietista-nutricionista de barnaclínic+

· Professora Associada a la Universitat de Barcelona

· President de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición (SEDYN) 

  • Dietética
  • Dietética y nutrición
  • Obesidad

Seleccioneu el servei que desitja:

FORMACIÓ

· Doctora en Alimentació i NutricióUniversitat de Barcelona (2017)

· Graduada en Dietètica i Nutrició, Universitat de Barcelona (1996)

· Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Universitat Autònoma de Barcelona (2008).

· Màster en Salut PúblicaUniversitat de Barcelona (1998).

· Màster en Disseny i innovació dels alimentsUniversitat de Barcelona (2011).

· Enfocaments pràctics per al tractament de l'obesitat, Harvard Medical School (2008)

· Seguretat del Pacient en Cirurgia de l'Obesitat: Definició de bones pràctiques (2005)

· Programa Marie Curie - Research Fellow (IOF) (2013 -2017)

· Formació en investigació predoctoral al New York Nutrition and Obesity Research Center

· Personal associat al Institute of Human Nutrition - Columbia University

EXPERIÈNCIA

· Més de 25 anys d’experiència

Especialització

- Nutrició

- Obesitat

- Cirurgia Bariàtrica

- Diabetis

- Dislipèmia

RECERCA

· Autora de nombrosos capítols de llibres i articles científics sobre temes relacionats amb l'obesitat.

· Participació en nombroses conferències i trobades científiques nacionals i internacionals sobre obesitat i cirurgia bariàtrica.

Blog