Núria Montagut Colomer

CÀRREC

· Logopeda de Pràctica Avançada del servei de Neurologia i Neurocirurgia de l’Hospital Clínic de Barcelona

  • Logopedia
  • Neurocirugía
  • Neurología

Seleccioneu el servei que desitja:

FORMACIÓ

· Diplomatura de LogopèdiaUniversitat Autònoma de Barcelona, 2000

· Postgrau "Intervenció logopèdica en trastorns de la comunicació en el Dany cerebral", Universitat Ramon Llull de Barcelona, 2001

· Màster Interuniversitario "Trastorns de la comunicació i llenguatge", Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Ramon Llull, 2018.

· Doctorat: Cursant la tesi doctoral a la Facultat de medicina. Universitat de Barcelona, 2019-2020.

EXPERIÈNCIA

· Més de 15 anys d'experiència en l'avaluació i intervenció dels trastorns de la parla, llenguatge i deglució en patologies neurològiques.

Àrees d’interès

· Neurologia i Neurocirurgia (Avaluació i intervenció en les alteracions de la parla, llenguatge i deglució)

· ICTUS

· Tumor cerebral

· Traumatisme craneoencefàlic

· Cirurgia cervical anterior (seqüeles post intervenció de problemes de veu o deglució)

· Malaltia d'Alzheimer i altres demències

· Malaltia de Parkinson

· Malaltia de Huntington

· Esclerosi múltiple

· Esclerosi lateral amiotròfica

· Altres malalties neurodegeneratives que cursen amb problemes de llenguatge, parla o deglució.

RECERCA

· Diverses publicacions en el camp de la Neurologia

· Cursos i conferències impartides en àrea del llenguatge, parla i deglució

· Participació en diferents projectes d'investigació nacionals relacionats en patologies neurològiques

· Investigadora col·laboradora del Aphasia Research Treatment Lab de la University of Texas, Austin

Notícies