Dr. Josep González Sánchez

 • Neurocirugía

Seleccioneu el servei que desitja:

Àrees d'interès

 • Neuroncología. Especialista en cirurgia resectiva del tumor cerebral de qualsevol estirp (glioma, meningioma, neurinoma de l' acústic ... ). Mitjançant les tècniques microneuroquirúrgicas i amb l'ajuda de sistemes d'ajuda i monitorització intraoperatòria avançada (electrofisiologia / mapatge cerebral, neuronavegació , Ressonància intraoperatòria, Scanner intraoperatori, Gliolan ).
 • Cirurgia de columna. Especialista en cirurgia del raquis cervical, dorsal i lumbar. Microdiscectomia mínimament invasiva, instrumentació / fixació vertebral, cifoplastia/vertebroplàstia en fractures vertebrals, cirurgia de l'estrenyiment de canal lumbar.
 • Hidrocefàlia. Especialista en el diagnòstic i tractament de la hidrocefàlia. Expert en metódos de diagnòstic (test d' infusió , monitorització de pressió intracranial contínua) i de tractament quirúrgic (col·locació de vàlvules de derivació de líquid cefaloraquidi, ventriculostomia premamilar, cirurgia de tumors intraventriculars ).
 • Cirurgia endoscòpica. Aplicació de tècniques de cirurgia endoscòpica endonasal , microcirurgia assistida amb endoscòpia i endoscòpia intraventricular.
 • Neurocirurgia mínimament invasiva. Aplicació de tècniques de mínima invasivitat a les diferents àrees d'interès comentades.

Recerca

 • Col·laboració amb el Skull Base & Cerebrovascular Laboratory en la University of California San Francisco, dirigit pel Dr. Arnau Benet MD, per al desenvolupament de noves tècniques i instrumentació en l'abordatge endoscòpic mínimament invasiu.
 • Estudi sobre l'aplicació en neurocirurgia del sistema de planificació esteresocópica virtual Dextroscope
 • Treatment of normal pressure hydrocephalus using the GAV shunt system: Preliminary results of a Spanish multicentre study
  • Paper dels estudis neurofisiològics en el diagnòstic i pronòstic de la Hidrocefàlia Crònica de l'Adult 
  • Estudi observacional multicèntric de seguiment d'una cohort de pacients amb glioma d'alt grau amb resecció quirúrgica guiada amb àcid 5-aminolevulínico
  • Assaig obert, aleatoritzat, multicèntric, controlat amb grup paral·lel per avaluar l'eficàcia i seguretat de TachoSilâ davant la pràctica habitual en tècniques de segellat de duramàter per a la prevenció de la pèrdua postquirúrgica de líquid cefaloraquidi (LCR) en pacients sotmesos a cirurgia de la base del crani. Multicentric study.
  • Sulfat de magnesi perioperatori com a factor de protecció cerebral en pacients neuroquirúrgiques. Study MAGNA. Main Investigator: Isabel Gràcia MD
  • Efectivitat de la cirurgia del glioma maligne guiada per fluorescència amb 5-aminolevulínico (5-ALA) davant llum blanca (Estudi VISIONA). Multicentric study. 
  • Risc d'infecció del drenatge ventricular extern: paper del catèter impregnat en antibiòtic
  • AAS i traumatisme cranial lleu, caracterització del risc hemorràgic

Blog