Blog barnaclínic


29 març, 2018

Sistema DTrax, la millor opció de tractament per a la descompressió i fixació cervical

DTrax és un sistema mínimament invasiu de fixació cervical posterior, indicat pel tractament de la inestabilitat i el pinçament cervical amb dolor. Es tracta d’una minicaixa, de col·locació percutània, que fixa i separa l’espai que articula les vertebres en la seva zona posterior. Amb això es produeix un efecte estabilitzador i descompressiu a la columna cervical que presenta aquest problema. Existeixen nombrosos estudis recentment publicats en revistes internacionals que avalen l’ús d’aquesta tècnica amb alta evidència científica. El Dr. Josep González, expert en cirurgia del raquis, compta amb experiència en aquesta tècnica amb excel·lents resultats.

Indicacions del sistema DTrax

El sistema DTrax permet, mitjançant cirurgia mínimament invasiva i ambulatòria, donar estabilitat a la columna cervical i descomprimir aquelles zones en què s’ha produït un pinçament. Amb això es pretén controlar el dolor cervical i la seva possible irradiació cap a un o dos braços.

Les principals indicacions del sistema DTrax són:

“DTrax és un sistema mínimament invasiu de fixació cervical posterior, ideal per a casos d’inestabilitat cervical dolorosa, dolor per pinçament del nervi cervical i per corregir cirurgies de fixació fallides”

Dr. Josep González

Totes aquestes indicacions s’han de corroborar amb les proves diagnòstiques i la història clínica del pacient. Es recomana l’ús de DTrax en aquestes situacions clíniques sempre que no hi hagi hagut resposta al tractament mèdic convencional durant un període mínim de sis setmanes.

Com funciona el DTrax?

D-Trax és un sistema que s’insereix de forma percutània, és a dir, no cal dur a terme una cirurgia oberta amb manipulació extensa de teixits per a la seva col·locació. La seva funció és fixadora i descompresora. Per la seva grandària i lloc de col·locació, D-Trax permet bloquejar l’articulació de forma primària (només col·locar-lo) i secundària (amb la calcificació produïda al cap de mesos). D’altra banda, el seu gruix permet distreure l’articulació amb la conseqüent descompressió indirecta dels orificis de sortida dels nervis cervicals que es dirigeixen cap als braços.

Es tracta d’una caixa de titani de mida ajustat a l’articulació cervical posterior (aprox. 10x6x3mm) que es col·loca en el nivell o nivells afectes a través de cànules d’inserció percutània.

Com és el procediment per la seva instal·lació?

d-trax rayos X

El pacient es sotmet a anestèsia general i es col·loca cap per avall sobre la taula operatòria. Mitjançant raigs X es localitza el nivell de col·locació. Es fa una incisió vertical d’uns 10 mm a través de la qual s’introdueix el sistema de localització i obertura de les articulacions cervicals posteriors. Un cop inserida la guia de col·locació dins de l’articulació a tractar, es grata la superfície per afavorir la fusió i es procedeix a col·locar la caixa DTrax en aquest espai. El procediment es repeteix en el costat contrari (sempre es col·loquen caixes a banda i banda del nivell afecte) i si cal a altres nivells. Es poden tractar les articulacions des de C3 a C7, ambdues vertebres incloses.

Un cop finalitzada la col·locació de les caixes i comprovada la correcta col·locació radiològica final, es procedeix a tancar les incisions amb punts i grapes.

El procediment té una durada mitjana d’entre 30 i 45 minuts per nivell (bilateral) i el pacient, un cop recuperat de l’anestèsia (1-2h), es trasllada a planta per a ser donat d’alta entre 6 i 12h.

“La intervenció per a la instal·lació del DTrax dura entre 30 i 45 minuts per nivell i el pacient és donat d’alta entre les 6 i 12h després”

Dr. Josep González

Quins beneficis ofereix el DTrax respecte a la cirurgia cervical oberta?

DTrax suposa una alternativa a la cirurgia cervical oberta tant posterior com anterior. El seu objectiu és promoure la fixació i descompressió de la columna cervical en casos en què ha fracassat en tractament conservador. Com a novetat, D-Trax aporta la mínima invasivitat que comporta el procediment percutani. Suposa disminuir la disrupció de teixits i per tant redueix al minim el període de recuperació postoperatoriRedueix la manipulació del teixit muscular i el dolor postoperatori, aconsegueix mantenir millor la biomecànica cervical per la qual cosa, el pacient, amb un bon tractament rehabilitador, recuperarà molt millor la seva funció cervical normal.

A més, com a tècnica poc invasiva, s’associa amb un menor índex de complicacions que les tècniques obertes. Les complicacions a considerar d’aquesta tècnica són la infecció i la falta de fusió, amb taxes inferiors al 0,01%.

“El DTrax és un tractament mínimament invasiu que redueix el temps de recuperació, el dolor, les complicacions postoperatòries i millora la biomecànica cervical, afavorint així la recuperació funcional”

Dr. Josep González

Com és el postoperatori?

d-trax postoperatorioDesprés de la cirurgia DTrax, fa falta un ingrés de 6-12 hores. Un cop a casa, amb analgèsia convencional, es recomana al pacient 5-7 dies de convalescència amb activitat moderada. Després de la primera setmana del tractament s’iniciarà, previ control radiològic, una rehabilitació específica per condicionar la musculatura cervical i iniciar una rutina de recuperació funcional progressiva i mantinguda que permetrà, no només consolidar el tractament, sinó millorar les condicions fisiològiques espinals.

 

ESTUDIS CIENTÍFICS PUBLICATS A REVISTES INTERNACIONALS QUE AVALEN AQUESTA TÈCNICA

VOLS SOL·LICITAR UNA VISITA AMB EL DR. JOSEP GONZÁLEZ?

DEMANAR CITA | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella