Blog sobre diagnóstico y tratamiento del CÁNCER

Programar visita

Blog sobre diagnóstico y tratamiento del CÁNCER

@barnaclinic

29 agost, 2019

La biòpsia líquida, diagnòstic del càncer no invasiu, tractament personalitzat i seguiment

La biòpsia líquida o biòpsia de fluid, és una nova tècnica de diagnòstic i seguiment del càncerConsisteix en una anàlisi de sang que permet confirmar o descartar la presència de cèl·lules tumorals a la sang i, d’estar presents, analitzar l’ADN de les mateixes per personalitzar o adaptar el tractament.

DIAGNÒSTIC DEL CÀNCER NO INVASIU

Fins fa poc temps, per al diagnòstic d’un càncer o per conèixer la seva evolució, calia extreure una mostra del teixit tumoral (biòpsia tissular) i analitzar-lo. Per a l’extracció era necessari realitzar una punció o una cirurgia; amb les possibles complicacions i molèsties que suposa per al pacient. La biòpsia líquida permet, amb una simple analítica, conèixer la mateixa informació i, a més, portar un seguiment del progrés de la patologia.

BIÒPSIA LÍQUIDA ¿EN QUÈ CONSISTEIX EL PROCEDIMENT?

Així doncs, la biòpsia líquida és una tècnica de diagnòstic no invasiva del càncer per a la qual n’hi haurà prou amb prendre una o diverses mostres de sang. Una anàlisi en laboratori, en el qual es buscaran cèl·lules tumorals, confirmarà o descartarà el càncer, permetent el seu diagnòstic en estadi primerenc. L’ús d’aquesta tècnica evita molèsties innecessàries per al pacient i permet estalviar temps i recursos. Els resultats s’obtenen en pocs dies i, al tractar-se d’una simple analítica, es pot repetir totes les vegades que consideri l’oncòleg. I és que, en pacients que ja tenen un càncer, permet realitzar un seguiment de l’evolució del mateix i planificar i personalitzar el tractament.

“TRACTAMENT PERSONALITZAT, MONITORITZACIÓ I VALIDACIÓ DE LA TERÀPIA”

En paraules del Dr. Aleix Prat, especialista en oncologia mèdica de l’Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+, la biòpsia líquida és una “nova tècnica diagnòstica, que ens permet: d’una banda, detectar mutacions del tumor a la sang i així poder determinar quin és el millor tractament per al pacient, al mateix temps, ens permet monitoritzar si aquests tractaments, estan funcionant o no “.

Aleix Prat“La biòpsia líquida permet detectar mutacions del tumor a la sang i determinar quin és el millor tractament per al pacient”

Dr. Aleix Prat

AVANTATGES DE LA BIÒPSIA LÍQUIDA

VOL CONTACTAR AMB EL DR. ALEIX PRAT O DESITJA MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA BIÒPSIA LÍQUIDA?

DEMANAR CITA

Be Sociable, Share!

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella