Blog de oftalmología

Programar visita

Blog de oftalmología

@barnaclinic

24 agost, 2018

Lents intraoculars i lents intraoculars Premium. Què són i com funcionen?

Lentes Intraoculares Premium

POST DEL DR. XAVIER CORRETGER

Com hem vist abans, una cataracta és l’opacitat del cristal·lí, que és el responsable d’enfocar les imatges a la retina. Per solucionar les cataractes cal retirar la part que ha perdut la transparència del cristal·lí i substituir-la per una Lent intraocular (LIO) transparent, que romandrà sempre dins de l’ull del / la pacient. Hi ha diferents tipus de lents intraoculars, en el post d’avui veurem quins són i com funcionen.

DAVANT CATARACTES PER QUÈ CAL SUBSTITUIR EL CRISTAL·LÍ PER UNA LENT INTRAOCULAR?

En condicions normals el cristal·lí pot canviar la seva curvatura per a enforcar els objectes a diferents distàncies.  Això permet a les persones més joves que no tinguin cap defecte de refracció previ veure-hi a totes les distàncies sense l’ajuda d’ulleres.  Amb el pas dels anys el cristal·lí envelleix i perd aquesta capacitat de canviar la seva curvatura i comencem a veure-hi malament en visió propera, el que s’anomena presbicia o vista cansada. A més, tal i com hem comentat abans, l’altre canvi que pateix el cristal·lí amb l’aparició de les cataractes és la pèrdua de la seva transparència, que provoca una disminució de la visió i de la capacitat per a apreciar bé els detalls de les coses que veiem.

TIPUS DE LENTS INTRAOCULARS

Lents intraoculars monofocals

La majoria de les lents intraoculars implantades son les anomenades monofocals, que permeten l’enfoc en un sol punt, i que habitualment s’utilitzen per a la gent que desitja veure-hi bé sense correcció òptica en visió llunyana, però que necessitarà l’ús d’ulleres per a la visió intermèdia i propera.

Lentes intraoculares tóricas

Les lents intraoculars, a més de monofocals, poden ser també tòriques o no, en funció de si corregeixen l’astigmatisme del/la pacient. Les lents tòriques tenen una òptica més complexa que les lents monofocals i, juntament amb les lents multifocals, constitueixen el grup de lents anomenades lents Premium.

Lentes intraoculares multifocales

Les lents intraoculars mutifocals son lents amb una tecnologia especial que els permet proporcionar més d’un punt focal, és a dir, permeten l’enfoc dels objectes localitzats a diferents distàncies: llunyana, intermèdia i propera. Per tant, els pacients que duen una lent multifocal poden ser capaços de veure sovint els objectes a aquestes distàncies sense la utilització d’ulleres, o amb una utilització d’ulleres molt més reduïda que els pacients que duen una lent monofocal.


Lents Premium: Necessària la millor tecnologia i professionals experimentats

Totes les lents intraoculars Premium, tant les tòriques com les multifocals, requereixen d’un càlcul més complex respecte al realitzat amb les lents monofocals. Per aquest motiu, requereixen la utilització d’instruments sofisticats i professionals amb experiència en la interpretació de les dades que els proporcionen aquests aparells. A més, hi ha diversos tipus de lents intraoculars multifocals i l’elecció d’una o altra dependrà de factors com: l’edat, el defecte refractiu previ, les activitats més habituals i el treball del / la pacient.


QUÈ POT ESPERAR EL PACIENT QUE S’IMPLANTA UNA LENT MULTIFOCAL?

Les lents intraoculars multifocals projecten múltiples imatges en la retina dels objectes situats a diferents distàncies. El cervell necessita un temps d’adaptació i ha d’aprendre a seleccionar tota aquesta informació que rep, que és necessària per veure els objectes que estan a prop nostre i d’altres que són més allunyats. Aquesta adaptació és millor i més ràpida quan s’implanta la lent intraocular multifocal en el segon ull.
També cal que el pacient entengui que, tot i que les lents multifocals proporcionen una alta independència de les ulleres, la qualitat de la visió no és tan bona com quan som joves i tenim un cristal·lí normal, i que pot ser necessari l’ús d’ulleres per a algunes tasques o distàncies concretes. Particularment en esforços visuals prolongats o en situacions amb poca il·luminació. També és possible que el pacient vegi halos o anell lluminosos al voltant de les llums, que solen disminuir amb els mesos quan el cervell s’adapta a la visió amb les lents multifocals.

“Cal que el pacient entengui que, tot i que les lents intraoculars multifocals proporcionen una alta independència de les ulleres, la qualitat de la visió no és tan bona com quan som joves i tenim un cristal·lí normal”

Dr. Xavier Corretger

QUI POT TRIAR IMPLANTAR UNA LENT MULTIFOCAL?

Totes aquestes particularitats fan que l’ús de les lents multifocals no sigui aconsellable per a tots els pacients.El millor resultat s’obtindrà en ulls sans, i hi ha algunes malalties, com el glaucoma moderat o sever o les malalties que afecten la màcula, que contraindiquen l’ús d’aquestes lents. Finalment, serà el cirurgià amb experiència qui aconsellarà al pacient si la implantació d’una lent intraocular és el tractament més recomanable per al seu cas.


VOL CONTACTAR AMB EL DR. XAVIER CORRETGER?

DEMANAR CITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella