Blog de Dermatología

Programar visita

Blog de Dermatología

@barnaclinic

16 d'agost de 2022

Diagnòstic del melanoma, la importància de l’autoexploració i els avenços en el tractament

Como en cualquier tumor, un diagnóstico precoz del melanoma, un tipo de cáncer de piel que se produce por el crecimiento anómalo de las células que producen el pigmento que da color a nuestra piel o melanocitos, es fundamental para un buen pronóstico de la enfermedad. Detectar las lesiones tumorales cuando estas se encuentran en las fases iniciales ayudará a un mejor manejo de la enfermedad y evitará y reducirá la posibilidad de que el tumor pueda expandirse a otras partes de nuestro cuerpo, lo que se conoce como metástasis.

A diferència d’altres tumors, que les lesions siguin visibles a primera vista és un gran avantatge per ajudar en aquest diagnòstic precoç del càncer de pell i el melanoma. “Per això és important reconèixer la nostra pell i realitzar autoexploracions que ens permetran adonar-nos si una piga ha aparegut o si els que ja existeixen han canviat de forma o color, cosa que són tot indicadors d’un possible melanoma”, explica la Dra. Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i dermatòloga de barnaclínic+.

Dra. Susana Puig - dermatóloga“Per ajudar el diagnòstic precoç del melanoma és important reconèixer la nostra pell i realitzar autoexploracions que ens permetran adonar-nos si una piga ha aparegut o si els que ja existeixen han canviat de forma o color”

Dra. Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i dermatòloga de barnaclínic+

L’ABCDE per diagnosticar un melanoma: l’autoexploració

En aquesta autoexploració és important seguir una regla nemòtècnica que pot ajudar a tenir presents totes les variables que fan pensar que es tracti d’una piga sospitosa de melanoma. És la regla de l’ABCDE:

Qualsevol piga que compleixi una d’aquestes característiques és motiu de consulta amb el dermatòleg. Un cop hi ha una d’aquestes sospites, es procedirà a utilitzar equips d’imatge, com dermatoscòpia digital, una tècnica d’examen de la pell que utilitza una lent d’augment d’alta qualitat que permet un examen minuciós de l’estructura de la pell, o el microscopi confocal, un microscopi que utilitza una tècnica òptica d’imatge per incrementar el contrast i/o reconstruir imatges tridimesionals.

A la Unitat de Diagnòstic Dermatològic de barnaclínic+ es compta a més amb el nou robot Vectra360, un dispositiu que combina imatges en 3D com a imatges de dermoscòpia digital seqüencial per rastrejar de forma no invasiva tant melanomes com càncers cutanis no melanoma. “És el primer equip que ens permet una reconstrucció en 3D de tot el nostre cos i deixar plasmades totes les lesions cutànies, especialment les pigues. Això ens permet un control evolutiu i comparatiu que identifica lesions amb mínims canvis sospitoses de ser melanomes i que amb les inspeccions habituals podrien passar desapercebudes”, explica la Dra. Puig.

Dra. Susana Puig - dermatóloga

“El nou robot Vectra360 ens permet un control evolutiu i comparatiu que identifica lesions amb mínims canvis sospitoses de ser melanomes i que amb les inspeccions habituals podrien passar desapercebudes”

Dra. Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i dermatòloga de barnaclínic+

Si la sospita que una lesió és maligna es manté després de fer servir aquestes tècniques, es procedeix a una extracció de teixit per dur a terme una biòpsia. “Això ens indicarà de manera més concreta el pronòstic del melanoma i el tractament més adequat per combatre’l” afegeix l’experta.

Importants millores en el tractament del melanoma

El que és més habitual en el tractament del melanoma és l’extirpació quirúrgica del tumor. No obstant això, de vegades això no és suficient i també calen altres tractaments sistèmics. Aquests tractaments tenen efecte no només a la lesió, sinó a tot l’organisme i ens ajuden tant a prevenir com a tractar les metàstasis a distància.

Actualment hi ha dues branques principals de tractaments sistèmics per al melanoma. D’una banda, hi ha la immunoteràpia, en què s’aconsegueix augmentar les defenses del nostre propi organisme per lluitar contra el tumor. D’altra banda, hi ha les teràpies dirigides, tractaments que tenen com a diana mutacions específiques dels tumors.

Però sens dubte el que ha revolucionat més el tractament del melanoma en dates recents és la immunoteràpia. “Encara que aquest tipus de teràpies es coneixen des de fa més de vint anys, no ha estat fins a la darrera dècada que s’han desenvolupat molt més. L’any 2011 es va aprovar un fàrmac d’immunoteràpia que va revolucionar el tractament del melanoma i des de llavors s’han aprovat nous fàrmacs que s’hi han anat incorporant i que han millorat substancialment la supervivència d’aquests pacients”, apunta la Dra. Susana Puig.

Dra. Susana Puig - dermatóloga

“L’any 2011 es va aprovar un fàrmac d’immunoteràpia que va revolucionar el tractament del melanoma i des de llavors s’han aprovat nous fàrmacs que s’han anat incorporant i que han millorat substancialment la supervivència d’aquests pacients”

Dra. Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona i dermatòloga de barnaclínic+

Una de les estratègies que se segueix dins de la immunoteràpia està relacionada amb els “frens” que eviten que el sistema immune es descontroli. El nostre sistema immune és molt fort i té la capacitat de reconèixer les cèl·lules tumorals. No obstant això, això no passa i pot ser bé perquè hi hagi altres cèl·lules que bloquegen la seva activitat o perquè les mateixes cèl·lules tumorals hagin après a posar-hi frens. “Per això, un dels tractaments que s’ha desenvolupat i aconseguit importants resultats són uns anticossos monoclonals que són capaços de bloquejar aquests frens i alliberar així el sistema immune perquè pugui atacar les cèl·lules tumorals” finalitza la Dra. Puig.


VOLS CONTACTAR AMB EL NOSTRE EQUIP DE DERMATOLOGIA I DIAGNÒSTIC DEL CÀNCER DE PELL?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Be Sociable, Share!

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella