Blog barnaclínic


18 març, 2022

Una tècnica quirúrgica pionera a Europa permet revertir la infertilitat masculina

La infertilitat masculina pot ser produïda per múltiples causes, entre les quals hi pot haver problemes físics. En alguns casos, és possible solucionar aquests problemes a través de la cirurgia. El Servei d’Urologia del Grup Hospital Clínic, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz, ara és pioner a Europa en la realització d’una nova tècnica quirúrgica que permet ser molt més precís en aquestes intervencions i aconseguir així una millor recuperació del pacient: la Micro Tesi o recuperació microquirúrgica d’espermatozoides assistida amb l’exoscopi Olympus Orbeye.

L’equip que ha començat amb aquestes noves operacions està format pels Dr. Josep Torremadé, Dr. Juan Manuel Corral i Dr. Lluis Peri, tots ells professionals del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic i de barnaclínic+. Aquesta nova tècnica es realitza mitjançant aquest exoscopi a 4k i visió 3D. Mentre que amb un microscopi no es poden assolir molts angles, perquè el camp de visió és limitat, l’exoscopi disposa d’un capçal habilitat per girar en qualsevol direcció de manera que la visió és de 360 graus. Un altre avantatge d’aquesta tècnica és que el professional pot fer l’operació amb el cap aixecat, mirant una pantalla, com ja passa amb les cirurgies laparoscòpiques.

El Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d’Urologia i Trasplantament de Ronyó de l’Hospital Clínic de Barcelona i professional de barnaclínic+, sosté que la “pràctica d’aquesta nova tècnica demostra, una vegada més, l’aposta per la innovació al Clínic amb el objectiu únic de millorar la qualitat de vida dels pacients i millorar-ne l’eficiència en tots els processos”.

Dr. Antonio Alcaraz

“La pràctica d’aquesta nova tècnica demostra, una vegada més, l’aposta per la innovació al Clínic amb el objectiu únic de millorar la qualitat de vida dels pacients i millorar-ne l’eficiència en tots els processos”

Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d’Urologia i Trasplantament de Ronyó de l’Hospital Clínic de Barcelona i professional de barnaclínic

Aplicacions de la nova tècnica

La principal indicació per a la Micro Tese assistida per l’exoscopi Olympus Orbeye, que millora les actuals existents al camp de l’andrologia reproductiva, és en pacients amb varicocele. Aquesta patologia consisteix en l’engrandiment de les venes del testicle i són una causa freqüent de la baixa producció i la qualitat de l’esperma, que pot ocasionar infertilitat. Una altra possible aplicació de la tècnica és recuperar espermatozoides del testicle en casos d’absència d’espermatozoides al semen o azoospèrmia, que representa entre el 2 i el 15% dels casos d’infertilitat masculina.

El Dr. Josep Torremadé, especialista del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic i andròleg de barnaclínic+, assenyala que “aquest tipus d’intervencions augmenten els resultats de recuperació comparat amb els de la biòpsia convencional. És una tècnica que avui dia hauria de ser el gold standard de recuperació espermàtica per a pacients que tenen una azoospèrmia no obstructiva, cosa que vol dir que no són capaços de tenir espermatozoides al semen”.

Dr. Josep Torremadé

“Aquest tipus d’intervencions augmenten els resultats de recuperació comparat amb els de la biòpsia convencional. És una tècnica que avui dia hauria de ser el gold standard de recuperació espermàtica per a pacients que tenen una azoospèrmia no obstructiva”

Dr. Josep Torremadé, especialista del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic i andròleg de barnaclínic+

Per la seva banda, el Dr. Juan Manuel Corral, uròleg del Grup Hospital Clínic i professional de barnaclínic+ i de FIVclínic, assenyala com la infertilitat masculina a més de ser un problema de salut també té implicacions emocionals i que gràcies a aquests avenços és possible donar-ne una resposta a molts pacients. “Amb aquesta tècnica buscarem els espermatozoides a la font de producció que està al teixit testicular”.

Avantatges de la Micro Tese assistida per Orbeye

Pel que fa als avantatges de l’ús d’aquesta nova tècnica realitzada per primera vegada a Espanya i a Europa, el Dr. Juan Manuel Corral sosté que es tracta d’un pas més quant a qualitat per a les tècniques de reproducció quirúrgica espermàtica”. D’ella destaca que, l’ús de l’exoscopi en 4k i la visió 3D permet tenir una profunditat més gran del teixit, una millor visualització i una major precisió”. Per la seva banda, el Dr. Josep Torremadé posa el focus en com aquesta tècnica facilita la intervenció quelcom que, per a l’andròleg, “millorarà el training dels residents en formació i, probablement, universalitzarà l’ús d’aquestes tècniques microquirúrgiques al camp de la reproducció assistida”.

Juan Manuel Corral

“Es tracta d’un pas més quant a qualitat per a les tècniques de reproducció quirúrgica espermàtica. Permet tenir una profunditat més gran del teixit, una millor visualització i una major precisió”

Dr. Juan Manuel Corral, especialista del Servei d’Urologia de l’Hospital Clínic i professional de barnaclínic+ i de FIVclínic


Sobre la infertilitat masculina

S’entén per infertilitat masculina quan un home té dificultats per embarassar una dona després d’haver-ho intentat com a mínim un any. Al Grup Hospital Clínic es visita prop de 700 pacients amb problemes de fertilitat cada any.

Les causes poden ser diverses, però sobretot poden ser: problemes físics dels testicles, bloqueigs dels tubs que transporten el semen, problemes hormonals, malalties genètiques i fins i tot factors ambientals o estil de vida. Fins a un 15% de les parelles no aconsegueixen tenir fills després d’un any intentant-ho. En el 40% dels casos la causa d’aquesta infertilitat està associada a un problema exclusiu de l’home, mentre que al 20% hi ha un factor associat tant a l’home com a la dona. D’aquesta manera, la infertilitat de causa masculina està implicada almenys en el 50% dels casos d’infertilitat en la parella. Per tant, la infertilitat afecta tant homes com dones.


VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUESTA TÈCNICA O DESITGES CONTACTAR AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS EXPERTS EN UROLOGIA, ANDROLOGIA I FERTILITAT?

DEMANAR CITA PRESENCIALSOL·LICITAR TELEVISITA


Imatge: Francisco Avia – Hospital ClínicVídeo: Canal de Youtube de l’Hospital Clínic

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella