Blog de urología

Programar visita

Blog de urología

@barnaclinic

14 setembre, 2018

Vasovasostomia assistida per robot, una bona opció si vols tenir fills de forma natural després de la vasectomia

Vasovasostomía robótica vasectomía

En l’actualitat, fins a un 6% dels pacients que s’han sotmès a una vasectomia sol·liciten la reversió de la mateixa, ja que volen de nou ser pares. Aquest procediment s’anomena vasovasostomia o epidídim-vasostomia, en funció del segment utilitzat. Aquest procediment consisteix a identificar els conductes deferents prèviament seccionats i tornar a unir-los a través de tècniques de cirurgia realment complexes, que necessiten habitualment la utilització de microscopi i microcirurgia.

“Fins a un 6% dels pacients que s’han sotmès a una vasectomia sol·liciten la reversió de la mateixa”

Dr. Juan Manuel Corral

VASOVASOSTOMIA, EN MANS D’UN URÒLEG ESPECIALISTA, SEGURA I EFICIENT

Malauradament, la majoria de uròlegs no fan la vasovasostomia ja requereix entrenament i experiència en microcirurgia. Amb l’aparició de la microcirurgia, de tècniques quirúrgiques assistides per robot i en mans d’un uròleg entrenat, la vasovasostomia es realitza de forma segura i eficient.

AVANTATGES DE LA VASOVASOSTOMIA ASSISTIDA PER ROBOT

A més dels factors pronòstics clàssics d’èxit en la recuperació d’espermatozoides després d’una reversió de la vasectomia, com el temps des de la vasectomia prèvia o l’edat de la dona, la utilització del robot permet una major precisió de la unió dels conductes deferents prèviament seccionats, ja que el calibre dels mateixos és de 0,5 mm aproximadament.

“La utilització del robot permet una major precisió de la unió dels conductes deferents”

Dra. Mireia Musquera

D’altra banda, l’ús del robot ofereix al cirurgià una visió tridimensional, comparable al microscopi òptic utilitzat habitualment, amb els avantatges d’absència de mobilitat de la càmera, i una precisió exquisida en la realització dels punts, podent-se realitzar de forma exacta en cadascun dels conductes.

“El robot ofereix al cirurgià visió tridimensional, sense mobilitat de cambra i excel·lent precisió en la realització dels punts”

Dra. Mireia Musquera

En definitiva, amb un període d’entrenament relativament curt per al cirurgià, els resultats obtinguts amb la vasovasostomia assistida per robot no només són comparables a la tècnica microquirúrugica clàssica, sinó que són superiors.

“Els resultats obtinguts amb la vasovasostomia assistida per robot són fins i tot superiors a la tècnica microquirúrugica clàssica”

Dr. Juan Manuel Corral


Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella