Blog barnaclínic


13 juliol, 2021

La cirurgia oncològica ginecològica extraperitoneal assistida per robot té menys complicacions quirúrgiques

cirugía oncológica ginecológica robótica

En els últims anys la cirurgia mínimament invasiva està aconseguint fer-se un buit en molts quiròfans i no és una excepció la cirurgia oncològica ginecològica. Amb la cirurgia robòtica s’aconsegueixen reduir les complicacions quirúrgiques i s’aconsegueix una millor recuperació de la pacient. No obstant això, hi ha diferents enfocaments possibles per fer aquestes intervencions. Ara, per primera vegada, un estudi explora les diferències entre tots ells per a la realització de la dissecció dels nodes limfàtics paraaòrtics. Es tracta d’un procediment habitual en els càncers ginecològics per saber si les cèl·lules canceroses s’han propagat.

Una revisió de l’assaig STELLA-2 d’avaluació de l’enfocament extraperitoneal

Aquest estudi ha consistit en una revisió retrospectiva de l’assaig STELLA-2, amb el qual es va voler avaluar si un enfocament extraperitoneal o sense violar la cavitat peritoneal seria més segur per a les pacients que se sotmetien a procediments d’estadificació en càncers d’ovari i endometri en etapa precoç. Els resultats d’aquesta revisió han servit per concloure que l’abordatge assistit per robot extraperioteneal per la limfadenectomia o dissecció dels nodes limfàtics disposats al voltant de l’aorta abdominal, també coneguda per les sigles en anglès PALND, s’associava amb menys complicacions quirúrgiques. Els resultats d’aquest estudi han estat publicats a la revista The Journal of Minimally Invasive Ginecology.

Els resultats d’aquest recent estudi han servit per concloure que l’abordatge assistit per robot extraperioteneal per a la limfadenectomia s’associa amb menys complicacions quirúrgiques

Una comparativa de quatre abordatges quirúrgics diferents

En aquesta revisió de resultats es van incloure les dades de 203 pacients de l’assaig STELLA-2 i ha servit per comparar quatre abordatges diferents. Així es van avaluar els resultats de dos enfocaments laparoscòpics, un transperitoneal i un altre extraperitoneal amb altres dos assistits per robot, també transperitoneal i extraperitoneal. “En tots els casos es va observar que variables com l’edat, l’índex de massa corporal i la relació cintura-maluc augmentaven de forma independent el risc de complicacions en la PALND, mentre que l’abordatge robòtic extraperitoneal va ser un factor protector independent per a l’aparició d’aquestes complicacions”, explica la Dra. Berta Díaz-Feijoo, ginecòloga oncòloga de l’Institut Clínic de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia (ICGON) de l’Hospital Clínic de Barcelona i ginecòloga oncòloga de barnaclínic+.

Dra. Berta Diaz-Feijoo“En tots els casos es va observar que variables com l’edat, l’índex de massa corporal i la relació cintura-maluc augmentaven de forma independent el risc de complicacions en la PALND, mentre que l’abordatge robòtic extraperitoneal va ser un factor protector independent per a l’aparició d’aquestes complicacions “

Dra. Berta Díaz-Feijooginecòloga oncòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+

Avantatges de l’abordatge robòtic extraperitoneal

Els resultats de la revisió que s’ha publicat també demostren que aquest abordatge robòtic extraperitoneal no compromet la recuperació dels ganglis limfàtics ni incrementa el temps operatori o l’estada hospitalària. “La visualització robòtica en 3D millorada, l’ergonomia de l’cirurgià o la precisió hemostàtica podrien explicar aquests resultats”, afegeix laDra. Berta Díaz-Feijoo. A més, destaca com fins ara són escassos les dades disponibles sobre el benefici de la cirurgia assistida per robot a la reducció de les complicacions intraoperatòries i postoperatòries i que, gràcies a aquesta publicació, s’ha pogut avançar a l’hora de definir un millor abordatge davant les múltiples opcions que ara existeixen.

Dra. Berta Diaz-Feijoo

“La visualització robòtica en 3D millorada, l’ergonomia del cirurgià o la precisió hemostàtica podrien explicar aquests resultats”

Dra. Berta Díaz-Feijooginecòloga oncòloga de l’Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+

D’aquesta manera, i segons les dades obtingudes, sempre que la limfadenectomia sigui necessària per a l’estadificació quirúrgica del carcinoma d’ovari o d’endometri d’alt risc, l’abordatge robòtic extraperitoneal podria conduir a un millor maneig dels pacients, independentment de les seves característiques basals (és a dir, cirurgies prèvies, edat o obesitat).


Referència:
, Robotic-Assisted Extraperitoneal Paraaortic Lymphadenectomy is Associated with Fewer Surgical Complications: A Post-hoc Analysis of the STELLA-2 randomized trial. The Journal of Minimally Invasive Gynecology (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.jmig.2021.05.009


VOL CONTACTAR AMB LA DRA. BERTA DIAZ-FEIJOO?

DEMANAR CITA PRESENCIAL | SOL·LICITAR TELEVISITA

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella