Blog barnaclínic


15 abril, 2024

barnaclínic+ ofereix una nova alternativa per a la fibril·lació auricular: l’electroporació

electroporación

Fins fa relativament poc, per al tractament de la fibril·lació auricular només existien dues tècniques: la radiofreqüència i la crioablació. A elles s’ha unit recentment una tercera alternativa, la electroporació. L’hospital Clínic Barcelona, referent internacional en el diagnòstic i tractament de les arítmies, és un dels pioners en l’aplicació de la electroporació, sent el primer centre de Catalunya en incorporar aquesta nova tecnologia. Així doncs, la electroporació ara també estarà disponible a barnaclínic+, en la línia seguida pel centre d’oferir als seus pacients els procediments més avançats i punteros.

La fibril·lació auricular, l’arítmia més freqüent

No cal oblidar que la fibril·lació auricular és l’arítmia més freqüent en la població general i que la seva incidència augmenta amb l’edat. En persones majors de 80 anys aquesta patologia arriba a prevalences superiors al 10%. No és una complicació menor, ja que té greus implicacions tant pel que fa als símptomes, que poden anar des de fatiga o dificultat per respirar fins a dolor en el pit, marejos o desmaiament, com en el seu pronòstic, podent ocasionar una parada cardíaca o un ictus.

Per al seu tractament, es procedeix a l’aïllament de les venes pulmonars, que són les que arriben a la part esquerra del cor i són el focus d’aquestes arítmies en la majoria dels pacients. Es tracta d’un tractament molt efectiu, aconseguint una taxa d’èxit a llarg termini d’entre un 70 i un 80%. El seu principal problema és que els procediments requerits per a això són de certa durada, la qual cosa limita la seva expansió a més pacients.

La electroporació, el tractament més ràpid de la fibril·lació auricular

Aquí és on la electroporació ha suposat un important canvi, ja que permet procediments fins a un 30% més ràpids. A més, aquesta tècnica, a diferència de la radiofreqüència o la crioablació, és més selectiva per a les cèl·lules cardíaques, disminuint el risc de complicació. No obstant això, tampoc pot ser aplicada a tots els pacients. La radiofreqüència i la crioablació segueixen sent procediments útils, amb certes avantatges sobre la electroporació, per la qual cosa és important que els especialistes valorin els pros i contres de cada tècnica per al tractament de la fibril·lació auricular, i realitzin la selecció adequant-se a les característiques de cada pacient concret.

La electroporació permet el tractament de la fibril·lació auricular en un procediment fins a un 30% més ràpid i amb un menor risc de complicacions que les altres intervencions disponibles actualment

Cada vegada més pacients amb fibril·lació auricular tractats amb abliació i amb electroporació

La secció d’arítmies del Clínic, que dirigeix el Dr. Ivo Roca, qui també és professional de barnaclínic+, ha fet una aposta per augmentar el nombre d’ablacions de fibril·lació auricular en els últims anys. Així, s’ha passat de 150 procediments el 2021, a més de 270 el 2023. Això ha estat possible gràcies a una optimització dels fluxos de treball i, sobretot, a la incorporació d’aquesta tecnologia de la electroporació.

D’aquesta manera, des de la seva introducció a l

‘hospital a mitjans del 2023, aquesta tecnologia ha permès tractar a desenes de pacients, convertint-se en el primer hospital de Catalunya en arribar als 100 procediments d’electroporació per tractar la fibril·lació auricular. Tota aquesta experiència acumulada servirà per poder millorar encara més els resultats obtinguts amb aquesta nova tècnica i així oferir alternatives més adequades a cada pacient, optimitzant d’aquesta manera els recursos i reduint de manera significativa el risc de complicacions.


Desitges contactar o demanar una cita amb el Dr. Ivo Roca o amb l’equip de Cardiologia?

DEMANAR CITA DEMANAR TELEVISITA

“`

Escriu un comentari

Si desitgeu ser informats sobre els nostres productes i serveis, marqueu aquesta casella