Dra. Mar Carreño Martínez

  • Epilepsia
  • Neurología

Seleccioneu el servei que desitja:

Àrees d'interès

  • Epilèpsia en adults i nens.
  • Tractament mèdic i evaluació prequirúrgica d'epilèpsies refractàries.
  • Tractament de l'epilèpsia en la dona.
  • Electroencefalografia.
  • Video EEG amb electrodes de superfícies i electrodes invasius.

Recerca

  • Proves de neuroimatge funcional (SPECT ictal, SISCOM i EEG-fMRI interictal i ictal) aplicades a la localització de la regió epileptògena abans de cirurgia d'epilèpsia.
  • Minimització d'efectes adversos i qualitat de vida en pacients epilèptics.
  • Estatus epilepticus: tractaments i manifestacions radiològiques.

Blog