Dr. Andrés Cárdenas Vasquez

· Consultor de l'Institut Clinic de Malalties Digestives i Metaboliques de l'Hospital Clínic de Barcelona i de barnaclínic+ .

  • Endoscopia digestiva
  • Gastroenterología
  • Hepatología

Demaneu visita

· Professor Clínic de la Universitat de Barcelona.

· Doctor en Medicina- Universitat de Barcelona, Màster Investigació Clínica - Harvard i el Massachusetts Institute Technology (MIT), Program in Health Sciences and Technology 

· Especialista en Medicina Interna, Gastroenterologia i Hepatologia - Boston University i Harvard Medical School.

· Board Certification - Medicina Interna, Gastroenterologia i Hepatologia - Títol avalat per l'Acadèmia de Medicina Interna Americana (www.abim.org).

· Fellow - American Association for the Study of Liver Disease (FAASLD)

· Fellow -  American Gastroenterology Association (AGAF)

· Expert en complicacions de la cirrosi i procediments endoscòpics en pacients amb malalties hepatobiliars, cirrosi i trasplantats hepàtics incloent colangiografia endosocopica retrograda , colangioscopia digital , gastroscòpia i colonoscòpia.

· Més de 15 anys d'experiència, realització d'unes 400 colangiografies retrògrades l'any, realització de més 350 gastroscòpies amb lligadura de varius i injecció de bucrilato en varius esofàgiques i gàstriques .

· Autor de més de 150 publicacions en revistes internacionales, 75 capítols de llibre i 80 conferències nacionals i internacionals.

Notícies