Causes de la uveïtis

Hi ha diversos tipus de factors causants de la uveíts:

· En un grup de pacients es tracta de malalties autoimmunes perquè es produeixen per una disfunció en el sistema immune. Fins i tot en alguns pacients existeix el que s'anomena una predisposició inmunogenética a patir uveïtis que pot ser comprovada per anàlisi de sang. En alguns d'aquests pacients la uveïtis pot estar associada a una malaltia en l'organisme també autoimmune.

· A la resta dels pacients la uveïtis es deu a una causa infecciosa.

Per establir la malaltia causant de la uveïtis és recomanable l'estudi dels pacients per oftalmòlegs experts en aquesta àrea, en col·laboració amb professionals d'altres especialitats, com medicina interna, reumatologia o immunologia. El que s'anomena un estudi multidisiciplinar. La uveïtis és més freqüent en pacients entre els 20 i 50 anys d'edat. Afecta en conseqüència a pacients amb una vida laboral activa.

Símptomes de la uveïtis

Els símptomes de la uveïtis són diferents segons la zona de l'úvea que es troba afectada:

Part anterior de l'úvea

Si s'afecta la part anterior de l'úvea, es produirà un enrogiment de l'ull, que s'acompanyarà d'una major sensibilitat a la llumvisió borrosa o dolor ocular. La visió borrosa en aquests casos es deu al dipòsit de cèl·lules i proteïnes a la cambra anterior de l'ull.

Part posterior de l'úvea

Si la zona afectada és la part posterior de l'úvea, el pacient no sol referir ni dolor ni enrogiment, encara que sí pèrdua de visió que sol estar relacionada amb les complicacions de la uveïtis a la part central de la retina, anomenada màcula.

Tractament de la uveïtis

Uveïtis anterior

La uveïtis anterior no sol comportar gravetat en relació a la pèrdua de visió, i es tracta amb col·liris antiinflamatoris i dilatadors de la pupil·la (midriàtics) durant un període limitat de temps mentre dura la inflamació.

Uveïtis posterior no infecciosa

La uveïtis posterior no infecciosa es tracta amb antiinflamatoris, sent els corticoides els més utilitzats per la seva efectivitat. Poden administrar-se per via oral o localment mitjançant injeccions intraoculars d'implants.

Uveïtis cròniques

Les uveïtis cròniques o associades a malalties immunològiques poden requerir l'ús d'altres opcions terapéuricas que inclouen fàrmacs immunomoduladors o biològics.

Tractament quirúrgic

La intervenció quirúrgica pot ser eficaç per esmenar complicacions associades a les uveïtis, com les cataractes o el glaucoma (que afecten el segment anterior), el despreniment de retina, l'opacitat vítria o l'edema macular (que afecta el fons de l'ull).

La Unitat d'Oftalmologia de barnaclínic+ li ofereix la possibilitat de concertar una cita amb el nostre centre a través d'internet. Un cop feta la seva petició, ens posarem en contacte amb vostè, intentant respectar al màxim les seves preferències.

DEMANI CITA

Com arribar