L’Oncologia Radioteràpica és l’especialitat que s’ocupa del tractament amb radioteràpia externa o braquiteràpia dels pacients oncològics, encara que també té indicacions en algunes malalties no neoplàsiques. Es troba integrada en l’Institut Clínic d’Hematologia i Oncologia (ICMHO), el que assegura una perfecta coordinació amb l’equip d’Oncologia Mèdica en l’aplicació, sigui conjunta o seqüencial, de la radioteràpia i quimioteràpia.

Les avantatges d’aquest sistema organitzatiu són la presa conjunta de decisions en l’estratègia terapèutica i una perfecta coordinació en l’aplicació de les diverses mesures diagnòstiques i dels diversos tractaments. A la vegada, el seguiment posterior també està millor estructurat.

Dotació d’equio tecnològic:

  • Unitat de simulació i planificació convencional i virtual amb TAC
  • Planificadors de dosimetria tridimensional
  • Acelerador linial de 6MV amb colimador multifulla i visió portal
  • Acelerador linial de 18MV (fotons/electrons) amb colimador multifulla i visió portal
  • Radioteràpia superficial per a lesions cutànies
  • Braquiterapia mediante alta tasa de dosis (micro-Selectron HDR)
  • Braquiteràpia de baixa taxa de dosi per a ginecologia (Selectron)
  • Braquiteràpia amb Ir-192 i tècnica de motlles vaginals, llavi, etc.

Areas de interés:

L’equip d’especialistes poseeix experiència acreditada en múltiples àrees de l’oncologia. Destaquem les neoplàsies de mama, ginecològiques, pròstata, cerebrals, pulmó, ORL i aparell digestiu (recto-sigma, pàncrees, estómac i esòfag), així com linfomes, pell i TBI (irradiació corporal total) en leucèmies.


Hi ha especial experiència en associació de radio i quimioteràpia, tant preoperatòria (recto) com postoperatòria.