La prevenció és la millor fórmula per aconseguir una vida més llarga i saludable. barnaclínic+ ofereix a cada persona una revisió adaptat a les seves necessitats i característiques individuals. La unitat de revisions fa una valoració integral de cada persona i una proposta de revisió en profunditat i complet. Aquest tipus de revisions sol ser demanat per indicació del metge atenent a les necessitats concretes del pacient per circumstàncies de l'estat de salut, o per professions especials com ara els esportistes.

Qui es fa una revisió?

  • Persones sanes que volen conèixer el seu estat de salut i possibles factors de risc a controlar.
  • Persones amb alguna malaltia que volen avaluar possibles repercussions i prevenir futures patologies.


Com és una revisió?

barnaclínic+ li ofereix un programa que permet avaluar de manera integral el seu estat de salut per a:

  • Anàlisi i tractament dels símptomes que pugui presentar.
  • Detecció precoç de malalties.
  • Avaluació de factors de risc.

La revisió s'inicia amb una visita amb un metge internista que avalua els hàbits del pacient, els símptomes que pugui presentar, els antecedents genètics, etc. Amb la informació obtinguda, el metge recomana les diferents proves a realitzar.

El pacient efectua les proves requerides per al diagnòstic (test de laboratori, proves de diagnòstic per la imatge, etc.). Finalment, el metge informa al pacient dels resultats, li lliura l'informe i elabora les recomanacions a seguir en cada cas.

QUÈ MÉS LI OFEREIX BARNACLÍNIC?

Seguretat

L'experiència i el nivell científic de l'Hospital Clínic de Barcelona avalen els resultats de barnaclínic+ i la seva capacitat per al diagnòstic i tractament de qualsevol malaltia.

Innovació

L'Hospital Clínic de Barcelona és líder en investigació i aplicació pràctica de noves tècniques i tractaments. Disposa de les més avançades tecnologies i de professionals de reconegut prestigi que lideren projectes innovadors en la pràctica assistencial.

Comoditat

Totes les proves es realitzen en el mateix centre i, en general, la durada de la revisió és inferior a un dia.

Professionals

Demaneu visita

Programar Visita