Dr. Alfonso López Soto

Cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital Clínic i de barnaclínic+

  • Medicina interna

Seleccioneu el servei que desitja:

Professor associat de Medicina a la Universitat de Barcelona.

Línies d'investigació i Àrees d'interès:
Malalties cròniques lligades a l'envelliment,
Control de pacients amb pluripatologia,
Malalties rares o de diagnòstic difícil,
Malalties cròniques lligades a l'envelliment.

Autor de més de 120 articles en revistes nacionals i estrangeres de "peer review". Ha presentat més de 100 comunicacions en congressos.

Notícies